החזר כספי - אגרת שירות ורישום

מהות השירות

החזרים בגין תשלומי שירות:

 1. כאשר שולם סכום כספי למרות שבפועל לא ניתן שירות.
 2. כאשר שולם סכום כספי גבוה מהנדרש.

הוראות החוק הרלוונטיות

 • תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998 פרק 182א, קובעות כי אגרת הרישום הינה עבור "הגשת בקשה לרישום עמותה".  על כן, ככלל, לא תוחזר אגרת רישום עמותה אף אם בסופו של דבר לא נרשמה העמותה, אם בשל סירובו של רשם העמותות לרשום העמותה, ואם מאחר והמייסדים חזרו בהם מהבקשה.
 • להלן פירוט המקרים בהם ניתן לקבל החזר עבור הגשת הבקשה לרישום עמותה:
 1. בוצע תשלום, אולם לא הוגשה בקשה.
 2. הוגשה בקשה אולם לא בוצע בתיק הבקשה טיפול משפטי.
 3. שולמה אגרת רישום מלאה, והעמותה עומדת בתנאים לתשלום מחצית האגרה (אותם התנאים תקפים גם לקבלת פטור מתשלום אגרה). ​

המסמכים הדרושים והנחיות

 • החזר אגרת רישום:
  כאשר האגרה שולמה באמצעות בנק הדואר, על המבקש להגיש את המסמכים בהתאם לפירוט הבא:
 1. מכתב המנמק את הבקשה.
 2. קבלות מקוריות בדבר התשלום.
 3. העתק המחאה מבוטלת של המשלם.
 4. טופס בקשה לביצוע החזר. הטופס נשלח למבקש רק לאחר בדיקת זכאות להחזר אגרה. 
 • במידה והתשלום בוצע בשרת התשלומים:
  לעמותה קיימת/ או בקשה שנפתח לה תיק,  יש להגיש את כל המסמכים המפורטים לעיל, למעט המחאה מבוטלת. 
 • על מנת לקבל החזר על תשלומים שבוצעו עבור קבלת שירות, כגון: עיון, צילום, צריבת דיסקים וכד', יש להגיש בקשה למוקד רשות התאגידים, ולצרף לבקשה קבלה בדבר התשלום, וטופס בקשה להחזר אשר ניתן גם ע"י המוקד. 
 • זיכויים לתשלומים שבוצעו בשרת התשלומים, מתבצעים ע"י זיכוי כרטיס האשראי בו בוצע התשלום.
   ​


אמצעי תשלום

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • דוא"ל : Moked-amutot@justice.gov.il - לתשומת ליבכם: מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או .Dropbox מסמכים שיישלחו באופן זה לכתובת הדואר האלקטרוני של מוקד רשם העמותות לא יטופלו
 • פקסימיליה: 02-6462548

זמן טיפול

​עד 30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.