רישום מינהל קהילתי (מלבד מינהל קהילתי ירושלים)

מהות השירות

בקשה לרישום מנהל קהילתי כעמותה.
עמותה שמטרתה העיקרית הינה הקמת מינהל קהילתי.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • טופס בקשה לרישום עמותה
יש למלא את הבקשה בטופס מקוון, להדפיסו ולהגישו לרשם
 

לבקשת רישום של מנהל קהילתי (מלבד העיר ירושלים) יש לצרף :

 
 • אישור הרשות המקומית
 
 • אישור משרד הפנים על הקמת התאגיד
 
 • קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום ודמי פרסום ברשומות
יש לשלם את אגרת בקשת הרישום ודמי פרסום ברשומות באתר האינטרנט או בבנק הדואר לאחר קבלת שובר במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים.
 
 • החלטת הרשם ופרסום ברשומות
הגישו המייסדים את כל המסמכים הדרושים, יאשר הרשם את רישום העמותה, יפרסם על כך הודעה ברשומות, ירשום את העמותה בפנקס העמותות וייתן לה תעודת רישום.
 
הערה: הנחיות אלו הן בנוסף להנחיות הכלליות לבקשה לרישום עמותה.

טפסים


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
  ניתן להפקיד מסכים לצורך רישום בית כנסת כעמותה גם בלשכת מחוז תל אביב.
 •  קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

 • ​בקשה לרישום מנהל קהילתי הכוללת תקנון מצוי– 10 ימי עסקים.
 • בקשה לרישום מנהל קהילתי הכוללת תקנון מומלץ/לדוגמא - 10 ימי עסקים.
 • בקשה לרישום מנהל קהילתי הכוללת תקנון מיוחד– 21 ימי עסקים.

הערות

 • ​נא להקפיד להגיש את טופסי הרישום והמסמכים הנלווים בחתימות מקוריות של מייסדי העמותה.
 • בטרם הקמת העמותה, מומלץ לפנות לרשויות מס הכנסה מחלקת מלכ"רים (בכתובת: מס הכנסה, מחלקת מלכ"רים, פקיד שומה 1, רח' כנפי נשרים 66 ירושלים), ולוודא כי השם, המטרות, המספר וזהות מייסדי העמותה, תואמים את דרישות רשויות מס ההכנסה לצורך הזכאות לקבלת פטור ממס בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • לשאלות נפוצות