טפסי מיזוג

 
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברות; חברה לתועלת הציבורהודעה על מתן הודעות לנושים   docx הורד קובץ הודעה על מתן הודעות לנושים
 
רשם החברותטופס הצעת מיזוג   docx הורד קובץ הצעת מיזוג