חוקים תקנות ותזכירים

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם החברות.


תוצאות 10-1 מתוך 29 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 29 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
תקנות החברות (אגרות), תשסא-2001תקנהקובץ PDF
תקנות החברות (פירוק), תשמז-1987תקנהקובץ PDF
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (העברת דיבידנד באמצעות מסלקת הבורסה), תשס"ב-2002תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל), תש"ס-2000תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)תקנהקובץ וורד
 
הבא לדף אחרון