סילוק שיעבוד

מהות השירות

​סילוק שעבוד.

המסמכים הדרושים והנחיות

 

 • ​מסמך בחתימת החברה מלווה

  על החברה המלווה להגיש מכתב מטעמה בו היא מצהירה על סילוק השעבוד.
  במכתב יופיעו הפרטים הבאים:
 1. שם ומספר ח"פ של החברה הלווה.
 2. מספר השעבוד  לסילוק.
 3. תאריך יצירת או רישום השעבוד.
 4. חתימה וחותמת החברה המלווה. במקרה והמלווה הינו אדם פרטי עליו להגיש לרשם מכתב להסרת השעבוד  חתום בחתימת ידו, שמו המלא ומס' תעודת הזהות שלו.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

לתשומת הלב: זמני הטיפול בבקשות לסילוקי שעבודים המוגשות באופן מרוכז הנו עד 45 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
 • חברה מפרת חוק לא תוכל לרשום סילוק שעבודים על נכסי החברה ו/או שנרשמו לטובתה.