שינוי שם

מהות השירות

שינוי שם חברה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • חברה רשאית לשנות את שמה בכפוף לאישור הרשם. כל עוד לא אישר הרשם את השינוי ורשם אותו במרשמיו לא יהא תוקף להחלטת החברה על שינוי שמה.
 • בקשה לשינוי שם חברה תוגש לרשם החברות בטופס בקשה לשינוי שם חברה בחתימת נושא משרה בחברה לפי סעיף 39 לחוק החברות.

ככל שמדובר בתאגיד בעל זיקה עירונית, יש לבצע את השינוי בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

ניתן לפנות לאגף בכיר תאגידים עירוניים בטלפון- 02-6700899 או בדוא"ל tagidim@moin.gov.il.

 

טפסים


עלות השירות

ללא תשלום

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לעניין שינוי שם גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10.
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30.
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד.
 • בחינת השם המבוקש: הרשם יבדוק האם השם המבוקש לא עומד בניגוד להוראת דין ו/או אינו זהה לשם של תאגיד אחר או דומה לו עד כדי להטעות ו/או אינו סימן מסחר רשום ו/או אינו פוגע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור.
 • יש לציין שמות חלופיים כדי שאם אחד מהשמות לא יאושר, ייבדק השם הבא המוצע ללא צורך בפניה נוספת.
 • לא ניתן למסור שמות חלופיים בטלפון/פקס/דוא"ל.
 • תעודת שינוי שם/מכתב סירוב ישלחו למגיש הבקשה.
 • כאשר לחברה יש שם בשפה האנגלית בנוסף על השם בשפה העברית, עליה לשנות  בהתאמה גם את השם בשפה האנגלית.בהינתן והחברה מעוניינת להוסיף  לשמה בעברית גם שם באנגלית, עליה לפעול על פי ההנחיות לביצוע שינוי שם, ולציין בבקשתה כי היא מבקשת להוסיף שם באנגלית בנוסף על השם הקיים בעברית.