חובות דיווח

 
​חובות דיווח של חברה פרטית, תאגיד מדווח לרנ"ע וחברת חוץ;