בקשה לאפשר לחברה לבצע עדכונים במערכת התאגידים באופן מקוון בלבד