שינוי מען

מהות השירות

שינוי מען

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו

  ההודעה צריכה להיחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו.
  לדף הנחיות שינוי מען


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לעניין שינוי מען בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
 • הודעה על שינוי במענו של המשרד הרשום תימסר לרשם בתוך 14 ימים לאחר השינוי.
 • תיבת דואר בלבד אינה יכולה לשמש מען משרד רשום של החברה.