הפסקת קיום מקום עסקים בישראל

מהות השירות

​חברת חוץ - הפסקת קיום מקום עסקים בישראל.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

הודעת נציג החברה בארץ על הפסקת קיום מקום עסקים בישראל.
 
בהודעה יש לציין את הפרטים שלהלן:
 

 1. פרטי החברה (שם חברה ומספרה ברשם החברות).
 2. התאריך שבו חדלה החברה לקיים מקום עסקים בישראל.
 3. כתובת החברה להמצאת כתבי בית דין 
  (במידה שהבקשה להיגרע ממרשם רשם החברות היא מן הטעם שהחברה כבר אינה בעלת אישיות משפטית במדינת המקור ובשל כך אין כתובת להמצאת כתבי בי דין והודעות, יש לצרף להודעה מסמך רשמי, בהתאם למקובל במדינת המקור, כי החברה אינה קיימת, מאושר ע"י אפוסטיל).
 4. חתימתו של מיופה הכח לפעול בשם החברה בישראל ( על ההודעה יחתום מיופה הכח לפעול בישראל שפרטיו דווחו לרשם החברות ).
 5.  פרטיו המלאים של מיופה הכח החתום על ההודעה (שם, מספר זיהוי, כתובת).  


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.