שינויים במסמכי ההתאגדות

מהות השירות

רישום דיווח על שינויים במסמכי ההתאגדות של חברת חוץ.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעת מיופה כח על מהות השינוי.

  ההודעה תכלול את הפרטים  שלהלן:
 1. פרטי החברה (שם חברה ומספרה ברשם החברות).
 2. תאריך שינוי.
 3. מהות השינוי.
 4. חתימתו של מיופה הכח לפעול בשם החברה בישראל  ( על ההודעה יחתום מיופה הכח לפעול בישראל שפרטיו דווחו לרשם החברות ).
 5. פרטיו המלאים של  מיופה הכח החתום על ההודעה (שם, מספר זיהוי, כתובת).


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30 
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.