שינוי פרטים של המורשים

מהות השירות

​שינוי פרטיו של המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בי דין והודעות ו/או שינוי פרטיו של מיופה הכח לפעול בשם החברה בישראל

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעת נציג החברה בארץ על שינוי פרטיו של המורשה לקבל בעבור החברה כתבי בי דין והודעות ו/או שינוי פרטיו של מיופה הכח לפעול בשם החברה בישראל   

  בהודעה יש לציין את הפרטים להלן:
 1. פרטי החברה (שם חברה ומספרה ברשם החברות).
 2. פרטי השינויים שחלו.
 3. חתימתו של מיופה הכח לפעול בשם החברה בישראל
  ( על ההודעה יחתום מיופה הכח לפעול בישראל שפרטיו דווחו לרשם החברות ).
 4. פרטיו המלאים של מיופה הכח החתום על ההודעה (שם, מספר זיהוי, כתובת).
 5. במידה  שמיופה הכח לפעול בשם החברה  הוחלף  יש להמציא הודעה על כך חתומה  על ידי החברה.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.