חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם ההקדשות.


תוצאות 10-1 מתוך 27 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 27 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד-1974תקנהקובץ PDF
תקנות המקרקעין ניהול ורישום תשע"ב-2011תקנהקובץ וורד
תקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי), תשס"ד-2004תקנהקובץ וורד
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשס"ט-2009תקנהקובץ וורד
תזכיר חוק ההקדשות הציבוריים התשעב -2012תזכירקובץ וורד
הפ (ת"א) 1104/09 תנועת מכבי ישראל נ' רשם ההקדשות משרד המשפטים (פורסם בנבו, 03.03.2011)פסיקהקובץ PDF
הפ (י-ם) 7435/08 קרן אריה ותמה וינברג - הקדש ציבורי נ' רשם ההקדשות (פורסם בנבו, 16.09.2009)פסיקהקובץ וורד
הפ (ת"א) 17652-07-10 משה שפירא נ' משרד המשפטים/ רשם ההקדשות (פורסם בנבו, 27.06.2011)פסיקהקובץ וורד
עא 477/88 היועץ המשפטי לממשלה נ' אוניברסיטת תל-אביב , מד (2) 476 (01.05.1990)פסיקהקובץ וורד
עא 5407/91 אגודת ישיבת מדרש פורת יוסף נ' טובה גול שאולוף , מז (3) 265 (פורסם בנבו, 20.06.1993)פסיקהקובץ וורד
 
הבא לדף אחרון