תשלומים ואגרות

 
​לנוחותכם, בדף זה תוכלו למצוא את פירוט אגרות השירות ביחידת רשם ההקדשות, את האופנים בהם ניתן לשלם כל אגרה וקישור לתשלום מקוון (כאשר קיים).​

  • במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.
  • עבור תשלום מקוון יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
תוצאות 1-1 מתוך 1 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
בקשה לקבלת מידע באשר למסמכי תיק הקדש רשם ההקדשות
20 ₪​
תשלום מקוון

עיון במסמכי תיק הקדש הינו בהתאם להוראות חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) - "בקשה לקבל מידע". על המבקש למלא טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע.

רשות התאגידים מעמידה את המידע למבקש באמצעות תקליטור צרוב (CD), הכולל את תיק ההקדש המתנהל אצל הרשם.

את התקליטור ניתן לקבל בדואר או במסירה ביד במשרדי רשות התאגידים.