שירותים

 
איתור שירותים מהיר
תוצאות 10-1 מתוך 11 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 11 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדשם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכתובת URL  
רישום הקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
דו"ח כספי של הקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
בקשה לשינוי תנאים בהקדש ציבורירשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
שינוי והחלפת נאמן הקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
דיווח שכר טרחת נאמן בהקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
אישור ניהול תקין הקדש לשנת 2018רשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
אישור ניהול תקין הקדש לשנת 2017רשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
מכירת נכסי הקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
ביטול הקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
עיון בפרטים על הקדשרשם ההקדשותקובץ מסמך לדף השירות
 
12
הבא לדף אחרון