עיון בפרטים על הקדש

מהות השירות

עיון בפרטים על הקדש

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

ניתן לעיין בפרטים על ההקדש, ב 2 האופנים שלהלן:
 
 1. במשרדי היחידה ניתן לעיין בפרטים על הקדש, כדלקמן: 
 • שם ומען יוצר ההקדש
 • מועד תחילת ההקדש
 • מטרות ההקדש
 • נכסי ההקדש - יתרת הכספים כפי שדווחה בדוח כספי אחרון שהוגש.
 • שם ומען של כל נאמן בהקדש

      

2. באמצעות הפקת תדפיס מהרישום בפנקס ההקדשות, הכולל :

 • מועד תחילת ההקדש
 • מטרות ההקדש
 • נכסי ההקדש - יתרת הכספים כפי שדווחה בדוח כספי אחרון שהוגש.
 • שם ומען של כל נאמן בהקדש
 • פרטי הגורם המטפל
 • נכסי ההקדש - יתרת הכספים כפי שדווחה בדוח כספי אחרון שהוגש, ונכסי מקרקעין.


​ללא עלות, למעט עלות הדפסה של מסמכים ככל  שהפונה מעוניין.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר

רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
  

 • פקס -  02-6462548  
   
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א',ה' - בין השעות 8:30 - 12:30
 • עיון בפרטי הקדש מתקיים במשרדי רשות התאגידים בירושלים, באמצעות הזמנת תור מראש בלבד.
 • את התור יש להזמין באמצעות המוקד הטלפוני: 1-700-70-60-44 שלוחה 3.
 • לכל מבקר יינתן תור יחיד בלבד, וזמן העיון בתיק ההקדש יוגבל ל- 30 דקות.
 • התור יישמר ללקוח עד 15 דקות מהמועד שנקבע עבורו.   
 • בקשה לקבלת תדפיס מהרישום בפנקס ההקדשות: יש להעביר את הטופס באמצעות: הדואר, או לפקס (לכתובת ולמספר  הרשומים לעיל).

זמן טיפול

 • ​לגבי עיון במשרדי היחידה בפרטים על הקדש- במועד שנקבע בהזמנת התור.
 • לגבי קבלת תדפיס מהרישום בפנקס ההקדשות - עד 30 ימים, ממועד קבלת המסמכים.