עיון בתיק הקדש

מהות השירות

​עיון בתיק הקדש.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע

 • עיון בתיק הקדש הינו בהתאם להוראות חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) - "בקשה לקבל מידע".
 • על המבקש למלא טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע, ולצרף העתק תשלום אגרת בקשה לקבלת מידע כללי. את המסמכים יש להעביר כאמור באפשרויות לקבלת השירות.
 • רשות התאגידים מעמידה את המידע למבקש באמצעות תקליטור צרוב (CD), הכולל את תיק ההקדש המתנהל אצל הרשם.
 • את התקליטור ניתן לקבל בדואר.


עלות השירות

20 ש"ח

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר

     רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001

 • פקס

     02-6462548   

 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 30 ימים, ממועד קבלת המסמכים.