שינוי מטרות

מהות השירות

שינוי מטרות הקדש ציבורי

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, סעיפים: 18, 23, 26

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​שינוי מטרות הקדש ציבורי כפוף לתנאי הנאמנות בשטר ההקדש.
 • בית המשפט רשאי לשנות או לבטל הוראה מהוראות כתב ההקדש, אם מטעמים שיוצר ההקדש הביא לפניו, ואם משום שראה כי חל שינוי של ממש בנסיבות המצדיק לעשות כן והדבר תואם את אומד דעתו של יוצר ההקדש.
 • לפיכך, אם הנאמנים רוצים לשנות את מטרות הנאמנות, באופן שאינו תואם את האמור בשטר ההקדש, עליהם להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי, תוך צירוף הצדדים הרלוונטיים ובכללם רשם ההקדשות, ולנמק את הבקשה בהתאם לאמור לעיל.
 • מוצע כי לפני הגשת הבקשה לבית המשפט, תוגש טיוטה לרשם ההקדשות לצורך תיאום עמדתו בעניין.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).