פירוק מרצון

מהות השירות

​פירוק מרצון של מפלגה

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​הודעה על החלטת המפלגה על פירוקה מרצון

 • מפלגה רשאית להחליט על פירוק מרצון, על פי החלטה של שני שלישים מחברי המוסד המרכזי שלה. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים בישיבת המוסד המרכזי שעליה ניתנה לכל חברי המוסד המרכזי הודעה מראש של 21 ימים לפחות.
 • הפירוק יחל כעבור שבועיים מקבלת ההחלטה, אלא אם נקבע בה תאריך מאוחר יותר.

 

העתק ההחלטה

 • העתק ההחלטה של חברי המוסד המרכזי של המפלגה על פירוק מרצון. יש להגיש מסמכי מקור.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר רשום:
  רשות התאגידים - רשם המפלגות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 28178 ירושלים 9128101.
 • קבלת קהל (בתיאום פגישה מראש):
  רחוב ירמיהו 39, בנין 1, קומה 12, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30

זמן טיפול

 • ​בתום 15 יום מיום קבלת ההחלטה על פירוק מרצון, או ביום שלאחר היום שנקבע לפירוקה (ככל שנקבע בהחלטה), ימחק רשם המפלגות את המפלגה מפנקס המפלגות.