טפסים

 
חיפוש טופס
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברות; רשם השותפויותהחזרים כספיים מרשם החברות ורשם השותפויות   docx הורד קובץ החזר אגרה
 
רשם השותפויותבקשה לרישום שותפות (טופס 1)   pdf הורד קובץ  טופס בקשה לרישום שותפות
 
רשם השותפויותהודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות (טופס 2)   docx הורד קובץ הודעה על שינוי כתובת ופרטי יצירת קשר של שותפות
 
רשם השותפויותבקשה לשינוי שם שותפות (טופס 3)   docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם שותפות
 
רשם השותפויותהודעה על שינויים בשותפות (טופס 4)   docx הורד קובץ הודעה על שינויים בשותפות
 
רשם השותפויותבקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות (טופס 5)   docx הורד קובץ בקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות
 
רשם השותפויותהודעה על פירוק שותפות(טופס 6)   docx הורד קובץ הודעה על פירוק שותפות
 
רשם השותפויותטופס רישום שם עסק   docx הורד קובץ בקשה לרישום שם עסק