שינוי בסוג התחייבות שותף (משותף כללי למוגבל ולהיפך)