שותפות כללית

מהות השירות

רישום שותפות כללית. ​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​לתשומת ליבכם: באפשרותכם לקבל את תעודת ההתאגדות והסכם השותפות, כמו גם אישורים ותעודות על ביצוע דיווחים, ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של השותפות.  לשם כך עליכם לציין את כתובת הדואר האלקטרוני בטפסי הרישום.  ​


 •  בקשה לרישום שותפות כללית
 1. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה. יש למלא  מספר טלפון של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
 2. מגבלות לעניין שם השותפות, ראו סעיף 10 לפקודה. רצוי להוסיף שלוש חלופות לשם המוצע.לתשומת לבך: שם השותפות שנבחר בעדיפות ראשונה ייבחן ראשון. ככל שלא יאושר, ייבחנו שאר השמות בסדר יורד.
 3. מספר השותפים הכלליים לא יעלה על 20. שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, יכול שיהיו בה יותר מעשרים חברים.
 4. טופס הבקשה ייחתם בחתימת יד מקורית של כל השותפים הכלליים , ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא מספר ת"ז). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר ת"ז).
 5. הפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום [שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה)], אי התאמה בין שובר התשלום למסמכי הבקשה יגרום לסירוב הבקשה. לתשומת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שבוצעו בהן שינויים ידניים.
 6. אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו"ד / רו"ח / נוטריון ציבורי.
 7. יש לציין את מספר העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של הסכם השותפות (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת ההסכם במספר עותקים מספיק).
 
תאגיד זר  שמבקש להיות שותף בשותפות שמוקמת בישראל ימציא בנוסף את  המסמכים הבאים:
 
 • תעודת התאגדות, מאושרת ע"י אפוסטיל.

 

 • אישור על קיום התאגיד (Good standing)
 1. נכון ליום הגשת הבקשה לרישום, מאומת כדין.
 2. ניתן להמציא מסמך שהוא העתק או מקור.
 3. במידה והאישור אינו בשפה העברית, יש לצרף תרגום  לעברית.
 
שותף יחיד שאינו אזרח ישראלי ימציא בנוסף את  המסמכים הבאים:

 

 • העתק נאמן למקור של הדרכון.
 1. על ההעתק לשאת חותמת וחתימת עו"ד בציון מספר רישיון ותאריך אימות.
 2. מספר דרכון.
 3. המדינה שבה הוצא הדרכון.

 

טפסים


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ירושלים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לצורך רישום שותפות כללית גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 7 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה הרשמית.
 • במידה והבקשה לרישום שותפות סורבה, ואין ברצונכם להמשיך בהליך הרישום, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספי בצירוף אישור התשלום. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: Moked-Tagid@justice.gov.il