רשומות

הודעה למנויי רשומות

  • החל מ- 1.3.18, חברת ה"משקם" אחראית על הפצת החוברות למנויים

טופס מקוון
בקשה לפרסום הודעה ברשומות

מחלקת רשומות שמחה לבשר על שירות חדש: הגשת הודעות על פירוק חברות באמצעות טופס מקוון.


השימוש בטופס המקוון נועד לייעל את
תהליך פרסום ההודעות ולקצר את זמן הפרסום.


לצורך מילוי הטופס נדרש:

כרטיס חכם תקין
 

דפדפן Explorer גרסה 9 ומעלה
 

התקנת סרגל כלים של ממשל זמין.
 

למידע על שירות הטפסים הלאומי
 

                              למילוי הטופס