דוחות, עמדות ופרסומים

 

​הסניגוריה הציבורית מפרסמת מעת לעת דוחות רשמיים הסוקרים את פעילותה ואת המידע הנאגר בה באשר לאכיפת הדין הפלילי בישראל ובנושאים שונים הנוגעים לחשודים, נאשמים ונידונים. 

גם אנשי הסניגוריה הציבורית מפרסמים מאמרים הנוגעים לתחומי פעילותה של הסניגוריה הציבורית.  


 • דוחות שנתיים: הסנגוריה הציבורית מפרסמת, בהתאם לחוק, דוחות שנתיים על פעילותה. הדוח המתפרסם כל שנה מתאר את פעילותה השוטפת של הסנגוריה הציבורית, מסכם את פעילותה בשנה החולפת ומפרט נתונים מעודכנים.
  כך למשל, ניתן למצוא בדוחות סקירה על פעילותה של הסנגוריה בייצוג לקוחותיה, פירוט על פעילותה לשמירת רמת הייצוג ולשיפור איכותו, בחינת פעילותה המוסדית של הסנגוריה, דיון בהיבטים ניהוליים שונים, וניתוח היבטים תקציביים וכספיים הקשורים לסנגוריה הציבורית.
 • דוחות תנאי כליאה: מאז שנת 2001 מפרסמת הסניגוריה הציבורית מדי שנה דוח מפורט הסוקר את תנאי המעצר והמאסר בישראל, על בסיס ביקורים רשמיים שעורכים נציגי הסניגוריה הציבורית במתקני המעצר והמאסר השונים הנמצאים באחריותם של משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ובתי המשפט.
 • חוקים ותקנות: בדף זה ניתן לקרוא את חוק הסניגוריה הציבורית, המסדיר את פעילות הסניגוריה וסמכויותיה, וכן את חקיקת המשנה העיקרית שהותקנה מכוחו (תקנות וצווים).
 • חוות דעת ועמדות רשמיות: עמוד זה כולל רבות מחוות הדעת והעמדות הרשמיות שפרסמה הסניגוריה בנושאים שונים ומגוונים:
 1. עמדות שהוגשו בתגובה לתזכירי חוק, "ידידי בית משפט" ועוד.
 2. עמדות עדכנית בנושאים הנמצאים כעת על סדר היום.
 3. מסמכים הסטוריים שהוגשו על ידי הסניגוריה בהליכים חשובים מן העבר.
 • פרסומים: בדף זה ניתן לעיין בפרסומים שונים מפרי עטם של אנשי הסניגוריה הציבורית.
  בין הפרסומים מאמרים אקדמיים, פובליציסטיקה ועוד.
 • עמדות "ידיד בית- משפט": דף הכולל את העמדות השונות שהביעה הסניגוריה כ- "ידיד בית המשפט" בסוגיות מרכזיות של המשפט הפלילי.