דוחות תנאי מעצר, מאסר וכליאה

 
מסוף שנת 1999, פועלת הסניגוריה הציבורית כמבקרת רשמית במתקני כליאה. מיד לאחר קבלת מינויים כמבקרים רשמיים בבתי סוהר ובתי מעצר החלו נציגי הסניגוריה הציבורית לערוך ביקורים רשמיים במתקני המעצר והמאסר השונים בישראל.

  • אנשי הסניגוריה הציבורית רואים בעריכת הביקורים בבתי המעצר, בבתי הסוהר ובמתקני המעצר בבתי המשפט חלק חשוב בתפקידם. מעבר לכך שהסניגוריה הציבורית מופקדת על הגנתם ועל שמירת זכויותיהם של רבים מהשוהים במעצר או במאסר במסגרת ההליכים הפליליים הננקטים נגדם, אנשי הסניגוריה הציבורית רואים בשמירה קפדנית על זכויותיהם ועל כבודם של מי שהחברה שוללת, על פי דין, את חירותם, את אחד המבחנים המרכזיים לשמירה על זכויות האדם במדינת ישראל.
  • הדו"ח מציג ממצאים העולים מדוחות ביקורת רשמיים שעורכים אנשי הסניגוריה במהלך כל שנה במתקנים השונים הנמצאים באחריותם של משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ובתי המשפט באשר לתנאי המעצר והמאסר ולשמירת זכויות עצורים ואסירים. 

 

לעיון בדו"חות: