משפטים חוזרים

 
משפט חוזר הוא הליך משפטי הקבוע בסעיף 31 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, המאפשר לבית המשפט העליון להורות על קיומו של משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית.

  • בשנת 2001 הוסמכה הסניגוריה הציבורית בסעיף 18(א)(9) לחוק הסניגוריה הציבורית, לייצג נידונים בבקשות למשפט חוזר אם הסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש עבור נידון בקשה למשפט חוזר וכן התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 15(א)(1) עד(3) או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982.
  • בעקבות התיקון לחוק, הוקמה בסניגוריה הציבורית הארצית מחלקת משפטים חוזרים, שתפקידה לבדוק פניות של נידונים לייצוג בבקשות למשפט חוזר ולהגיש לבית המשפט העליון - במקרים הנמצאים מתאימים - בקשות לעריכת משפט חוזר. בחינת הסניגוריה הציבורית מתמקדת בשאלה האם מתקיימת עילה למשפט חוזר לפי סעיף 31 לחוק בתי המשפט.
  • את המחלקה הקימה וניהלה מאז שנת 2003 עו"ד אפרת פינק מהסניגוריה הציבורית הארצית. מאז מינויה של עו"ד פינק לשיפוט, בשנת 2013, מנהלת את המחלקה עו"ד קרן אבלין-הרץ.

לפנייה לייצוג במשפט חוזר, אנא מלאו את טופס הפנייה המצורף ושלחו אותו אל מחלקת משפטים חוזרים, הסניגוריה הציבורית הארצית

  • בפקס: 03-6932617
  • באימייל: Retrial@justice.gov.il.
  • או בדואר: מחלקת משפטים חוזרים, הסניגוריה הציבורית הארצית, רח' הנרייטה סולד 4 תל-אביב, 6133201.

 

טופס פנייה

 

 

להלן מובאות מספר בקשות בולטות למשפט חוזר אשר הוגשו על ידי המחלקה מאז הקמתה, וכן עמדות שהוגשו בהליכים אחרים, בהן מתעוררות שאלות הקשורות למשפט חוזר.

תוצאות 11-1 מתוך 11 תוצאות
תוצאות 11-1 מתוך 11 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
בקשה למשפט חוזר - עובדיה שלום​בקשה למשפט חוזר בעניין רצח עוה"ד שמואל לוינסון, על רקע ראיות חדשות רבות.28-02-2016קובץ PDF
ידיד בימ"ש- זוזיאשווילי​בג"ץ 2757/13 - זכותו של נידון, אשר הורשע בפסק דין חלוט, לבצע בדיקות מדעיות במוצגים.
העתירה התקבלה בהסכמת המדינה. לקריאת ההחלטה: http://elyon1.court.gov.il/files/13/570/027/t20/13027570.t20.htm
19-05-2015קובץ PDF
עתירה לבג"ץ - עובדיה שלום​עתירה לבג"ץ לעניין עריכת בדיקות DNA לאחר סיום המשפט. עתירה לאפשר לסניגוריה הציבורית לערוך בדיקות DNA בתיקו של עובדיה שלום, שהורשע בשנת 1997 ברצח עו"ד שמואל לוינסון. הלקוח עדיין מרצה מאסרו.
להרחבה: http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/News/Pages/Bagats+ovadya+shalom.aspx
16-05-2012קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - מרק ברצלבסקיבקשה למשפט חוזר על בסיס ראיות חדשות. הבקשה נדחתה, והלקוח שוחרר בשחרור מוקדם.
להחלטת בית המשפט: http://elyon1.court.gov.il/files/12/320/024/b15/12024320.b15.htm
25-03-2012קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - יצחק בקרינגבקשה למשפט חוזר על בסיס ראיות אליבי ועיוות דין​. הבקשה התקבלה, ולאחר מכן הוחלט שלא לקיים משפט חוזר, אלא לזכותו. לקריאת ההחלטה: http://elyon1.court.gov.il/files/11/130/037/b05/11037130.b05.pdf01-01-2011קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - כמאל ומוחמד סביחי​בקשה למשפט חוזר בעניין רצח דפנה כרמון ז"ל. הבקשה נסמכת על ראיות חדשות ועל עיוות דין. הבקשה נדחתה על ידי בית המשפט העליון, והלקוחות עדיין מרצים מאסרם. לקריאת ההחלטה: http://elyon1.court.gov.il/files/09/680/055/o08/09055680.o08.pdf05-07-2009קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - אדריאן שוורץ​בקשה למשפט חוזר על בסיס ראייה מדעית חדשה. הבקשה התקבלה, וניתן למבקש משפט חוזר. במשפט החוזר שהתקיים בשנת 2009 הוא הורשע בשנית. לקריאת החלטת בית המשפט העליון: http://elyon1.court.gov.il/files/04/740/099/O19/04099740.o19.pdf03-11-2004קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - דניס אייזן​בקשה למשפט חוזר על בסיס חוות-דעת רפואיות חדשות. הבקשה התקבלה וניתן למבקש משפט חוזר, במסגרתו שוחרר לאחר ריצוי 6 שנות מאסר. במשפטו החוזר הורשע בהריגה במסגרת הסדר טיעון. לקריאת החלטת בית המשפט העליון: http://elyon1.court.gov.il/files/04/480/050/A09/04050480.a09.pdf01-01-2004קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - משה קסטל​בקשה למשפט חוזר על בסיס פגמים חמורים בחקירה והגשת ראיות שקריות במשפט, וכן התפתחויות טכנולוגיות שחלו מעת הכרעת הדין. הבקשה למשפט חוזר נדחתה והלקוח עדיין מרצה מאסרו. לקריאת החלטת בית המשפט העליון: http://elyon1.court.gov.il/files/04/930/080/n37/04080930.n37.pdf01-01-2004קובץ PDF
בקשה למשפט חוזר - עמוס ברנס​בקשה למשפט חוזר על בסיס פגמים דיוניים חמורים במשפט, ופסילת ההודאה. הבקשה התקבלה, וניתן למבקש משפט חוזר. מכיוון שהמדינה בחרה לא לנהל את המשפט החוזר, הוא זוכה אחרי ריצוי 8.5 שנות מאסר. לקריאת ההחלטה: http://elyon1.court.gov.il/files/99/320/030/L19/99030320.l19.pdf01-01-1999קובץ PDF
ידיד בית משפט - אחמד כוזלי
 עמדת ידיד בית המשפט שהגישה הסניגוריה בעניין כוזלי (המשפט בעניין רצח דני כץ), לעניין השאלה מתי יינתן משפט חוזר. זוהי עמדת הידיד הראשונה שהתקבלה במשפט הישראלי. בית המשפט העליון הורה על משפט חוזר, הנאשם הורשע בשנית במשפט החוזר ועודנו מרצה מאסרו. לקריאת ההחלטה: http://elyon1.court.gov.il/files/96/290/079/A19/96079290.a19.pd
01-01-1996קובץ PDF