הערות חוק הסיוע המשפטי לתזכיר חוק הביטוח הלאומי

 
|07/08/2017 |

​הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מייצג אוכלוסיות מוחלשות בנושאים מגוונים בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי התשל״ב-1972, ותקנות הסיוע המשפטי התשל״ג-1973. הסיוע המשפטי מייצג בהליכים שונים גם חיילים וחיילים משוחררים הנזקקים לייצוג משפטי לצורך מימוש זכויותיהם.