דוח סיכום פעילות 2016-2017

 
|02/01/2019 |

דוח שנתי המסכם את פעילות הסיוע המשפטי לשנת 2016-2017​