החלטה מנהלית חדשה: ליוצאי מרוקו, אלג'יריה עיראק ועובדי כפייה

 
|27/12/2015 |

​ביום 3.12.15 חתם שר האוצר על החלטה מנהלית המכירה בסבלן של קבוצות אשר חוו התנכלויות אנטישמיות וגזעניות בתקופת מלחמת העולם השנייה,
ואשר אינן זכאיות לתגמולים חודשיים ולהטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק הטבות לניצולי שואה או לקצבה ממדינה אחרת.

 

להחלטה המנהלית לחץ כאן

יוצאי מרוקו אלג'יריה ועיראק

ההטבות הם:
1. מענק שנתי בסך 3,600 ₪.
2. פטור מלא ברכישת תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות.

התנאי : ויתור על ניהול הליכים משפטיים, דהיינו התחייבות לאי ניהול הליך משפטי ובמידה וקיים הליך תלוי ועומד הסכמה לסילוקו בדחייה.


לקבלת ההטבות ליוצאי מרוקו ואלג'יריה:
יש להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה. בבקשה יש למלא פרטים אישיים והצהרה על ויתור ניהול הליכים משפטיים.
להוכחת הזכאות : יש לפרט ההגבלות שהיו תחת שלטון וישי כגון תעסוקה/מגורים/או מגבלה אחרת.
לטופס בקשת מענק ליוצאי מרוקו ואלג'יריה לחץ כאן.
האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע בייעוץ, בהכנת הבקשות ובייצוג בערכאות משפטיות בכפוף לסיכוי משפטי.

 

 

לקבלת הטבות ליוצאי עיראק:
יש להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה. בבקשה יש למלא פרטים אישיים והצהרה על ויתור ניהול הליכים משפטיים.
להוכחת הזכאות : פירוט אירועי הפרהוד שנערכו ביום 1 וביום ה-2 ליוני 1941 בעיראק. פירוט הסבל שנגרם מהאלימות/המראות.
לטופס בקשת מענק ליוצאי עיראק לחץ כאן.
האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע בייעוץ, בהכנת הבקשות ובייצוג בערכאות משפטיות בכפוף לסיכוי משפטי.

עובדי כפייה
ביצוע עבודה בכפייה, על פי צו שלטוני שהוצא נגד יהודים, במשך תקופה רצופה ומשמעותית והיה צפוי לעונש לולא ביצע אותה: ואשר אילולא עלה לאחר 1.10.1953 היה זכאי לתגמולים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים – יהיה זכאי לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
מועד הזכאות לתגמולים לעובדי כפייה יהיה ממועד מתן ההחלטה, אלא אם התביעה הוגשה לאחר מכן.
טופס הבקשה מצוי בטפסים באתר הרשות לזכויות ניצולי שואה.
לטופס בקשת מענק לעובדים בכפייה לחץ כאן. 

האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע בייעוץ, בהכנת הבקשות ובייצוג בערכאות משפטיות בכפוף לסיכוי משפטי.


יש להביא לידיעתם של יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק שעומדת להם הבחירה במידה ויגישו בקשה עד סוף חודש מרץ 2016 יהיו זכאים למענק שנתי גם עבור שנת 2015 ובינואר עבור 2016.