עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

בקשת אסיר לפשיטת רגל - זכות הגישה לערכאות

|22/07/2011|

בהחלטה מפורטת הבהיר בית המשפט המחוזי בנצרת כי לאור זכות היסוד של הגישה לערכאות, כל פגיעה בזכות זו צריך שתיעשה בזהירות מירבית, ומשכך, הכלל הוא כי אין להימנע משמיעת בקשתו של אסיר לפשיטת רגל, אלא בנסיבות חריגות.

שופט:  עאטף עיילבוני
למבקש: עו"ד מחמוד שדאפנה, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוז צפון
למשיב: ב"כ הכונ"ר מחוז חיפה
 
הכונס הרשמי התנגד למתן צו כינוס לנכסי המבקש מהטעם כי היות והוא שוהה בבית הכלא הוא אינו זקוק להגנת פקודת פשיטת הרגל; כי יש קושי בקיומם הסדיר של ההליכים; צפויים קשיים בנוגע לחקירת החייב והגעתו לדיונים; תיפגע טובת נושיו וספק אם החייב יוכל לעמוד בצו התשלומים שיושת עליו.
 
בית המשפט קבע, כנקודת מוצא, כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד מן המעלה הראשונה, ולכן כל פגיעה בזכות בעל דין ליומו בבית המשפט היא עניין שיש לשקול בזהירות מירבית.
לפיכך, עצם העובדה שאדם נמצא בין כותלי בית הסוהר ומרצה עונש מאסר בגין עבירות שביצע, אין בה כשלעצמה, כדי להצדיק שלילתה של זכות זו.
 
בית המשפט לא קיבל את טענת ב"כ הכונס הרשמי כי במקרה של עתירת אסיר לפשיטת רגל נפגעת טובת נושיו, שכן ממילא בתקופת מאסרו אין הם יכולים לנקוט נגדו הליכי גביה אפקטיביים שהליכי פשיטת הרגל יימנעו.
 
עוד דחה בית המשפט את טענת הכונס הרשמי כי יש לדחות את הבקשה מן הטעם שנכלל בה חוב מזונות גבוה, והבהיר כי משהחוב (לגרסת החייב) נוצר בתקופת מאסרו, כאשר עובר לכך הוא עמד בתשלומים, אין מדובר בחוסר תום לב המצדיק דחיית הבקשה.
 
במקרה דנן, משמצא בית המשפט כי ייתכן והאסיר יוכל להשתחרר ממאסרו בחלוף חמישה חודשים, משנמצאו תנאי מאסרו מאפשרים ניהול ההליך, ומשלא מצא נסיבות חריגות המצדיקות פגיעה בזכות היסוד של הגישה לערכאות, קבע בית המשפט כי אין למנוע מן המבקש את ניהול הליך פשיטת הרגל.
 
עם זאת נקבע כי בנסיבות חריגות, מקום בו ניהול הליך פשיטת רגל יגרום להכבדה יתרה על הקופה הציבורית ולבזבוז כספי ציבור וזמן שיפוטי ומערכתי יקר, אין מן הנמנע כי בית המשפט יפעיל שיקול דעתו ויחליט כי אין הצדקה לכך שזכות הגישה לערכאות תגבר על זכויות אחרות, חשובות לא פחות.
 
בין השיקולים שמנה בית המשפט לעניין זה נמנים: אורך שארית תקופת מאסרו של החייב ותנאי המאסר (האם הוא זכאי לחופשות שיאפשרו התייצבות לחקירה, איתור מסמכים וכד').
 
 
פש"ר (מחוזי נצרת)  828/09 גל אהרון אריה נ' הכונ"ר, 13.2.10
 
 
תגיות: פשיטת רגל, זכויות יסוד, זכות הגישה לערכאות, אסיר, חוב מזונות, תום לב