עת סיוע גליון 1
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

דבר המערכת

|22/07/2011|

​דבר הממונה על האגף ודבר העורכים

דבר הממונה על האגף

 • "עת סיוע" הינו בטאון מקוון של האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. הבטאון יחשוף בפני הקוראים את משנתנו ותפיסת העולם החוקתית המובילה אותנו, כמו גם התחומים המגוונים בהם עוסק האגף - הן תחומים כמעט ייחודיים לאגף כגון ייצוג מאושפזים בכפייה ונפגעי סחר ועבדות בבני אדם, והן תחומים הנוגעים לכלל האוכלוסייה כגון ענייני משפחה, חובות, ביטוח לאומי, דיני עבודה, ושאר ענפי המשפט האזרחי.
 • חשוב מזה, הבטאון יעדכן בפסיקות ומגמות פסיקה, הצעות חוק ודברי חקיקה רלוונטיים ובכך יממש את כוונתנו לתרום הן לקהילה המשפטית והן לקהילות הנוספות עמן האגף משתף פעולה באופן יומיומי כגון עובדים סוציאליים, עמותות ואירגונים חברתיים וכו'.
 • הבטאון מחולק לתחומים מקצועיים ואני סמוך ובטוח שכל אחד מהקוראים ימצא בו את התחומים הרלוונטיים לעיסוקו המקצועי, כך שיוכל למצוא בו כלי עזר שימושי ויעיל.
 • תודתי נתונה לחברי המערכת על היוזמה, ההירתמות והעשייה במקביל ובנוסף על עבודתם השוטפת. כן ברצוני להודות לעורכי הדין באגף על השתתפותם הפעילה ועל כתיבת המאמרים השונים כל אחד בתחומו הוא. בנוסף ברצוני להודות לכותבים החיצוניים על ההשתתפות והנכונות לתרום מידיעותיהם.
 
                                                                                 אייל גלובוס, עו"ד
 
                                                                        הממונה על האגף לסיוע משפטי 
 

דבר העורכים

 • קוראים נכבדים,
  אנו מתכבדים להביא בפניכם את גיליון הביכורים של "עת סיוע": כתב עת מקוון מאת האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 • האגף לסיוע משפטי רואה עצמו  כגוף המרכזי האמון על מימוש הזכות החוקתית לגישה לערכאות של אוכלוסיות מוחלשות בתחומי המשפט האזרחי. מדובר בזכות בסיסית ומרכזית, המקויימת באמצעות מתן ייצוג משפטי על-פי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב- 1972 ותקנותיו ובכפוף למבחנים הקבועים בדין לצורך כך. הסיוע המשפטי הניתן בחמש לשכות האגף הוא רחב היקף ומגוון ומתפרש על עולם המשפט האזרחי. עורכי הדין ועובדי אגף לסיוע משפטי נדרשים לפיכך, מטבע הדברים, להכרת רוחב היריעה של עולם זה.
 • בשנת 2010 ייצג האגף בכ-180,000 הליכים עיקריים בערכאות השונות: בתי משפט השלום, בתי משפט המחוזיים, בית המשפט העליון, בתי הדין לעבודה, בתי המשפט לענייני משפחה, בתי דין דתיים ועוד.
 • תחומי הפעילות בהם עוסק האגף לסיוע משפטי הינם, בין היתר;
 1. תביעות כספיות שונות.
 2. תביעות נזיקין.
 3. סיוע בהליכי הוצאה לפועל ופשיטות רגל.
 4. סיוע בתחום המקרקעין והדיור.
 5. צווים לסוגיהם.
 6. דיני עבודה ושוויון הזדמנויות בעבודה לרבות הטרדות מיניות.
 7. סיוע בנושאי מעמד כגון אזרחות.
 8. המעמד האישי על מגוון תחומיו ודיניו השונים כגון הדין העברי, השרעי, לרבות תחום האלימות במשפחה, גביית מזונות ילדים בינלאומית על פי אמנות בינלאומיות, חטיפות ילדים לפי אמנת האג ועוד.
 9. סיוע בתחומי קצבאות וגמלאות שונות כגון בתחום הביטוח הלאומי וקצין תגמולים.
 10. נושאי משפט ספציפיים כגון ייצוג מאושפזים בכפייה, ייצוג קורבנות סחר בבני אדם, ייצוג קטינים נזקקים, ייצוג קטינים זרים בלתי מלווים ועוד. 
 • עבודתו המגוונת של האגף והעשייה המקצועית רבת ההיקף, חלקה תקדימית, יחד עם שימוש במערכת מיחשוב מתקדמת, מציבים את האגף לסיוע משפטי בצמתים מרכזיים של מוקדי ידע, איסוף ועיבוד נתונים משפטיים, ובכלל זה החלטות ופסיקות משפטיות בכל הארץ, באופן שאין דומה לו. כתב עת זה, אשר נוגע בתחומי המשפט השונים בהם עוסק האגף נועד לרכז את עיקרי הדברים ולפרסמם, ותקוותנו כי הוא ישמש כלי עבודה לעוסקים בתחום, כמו גם מגדלור המאיר את הערכים והדרך אותה אנו פורצים.
 • כתב העת מיועד לקהילה המקצועית בכללותה – הן מקרב עולם המשפט: שופטים, אנשי אקדמיה, יועצים משפטיים ועורכי דין מייצגים – והן מהקשת הרחבה של אנשי המקצוע המסייעים לאוכלוסיות מוחלשות: אנשי רווחה ועבודה סוציאלית, עמותות, ארגוני סיוע ועוד. חרף קשיים פרוצדוראליים שונים, כגון חיסיון ומגבלת היתרי פרסום בחלק בלתי מבוטל מההליכים בהם מייצגים עורכי הדין מטעם האגף, אנו נבקש לחשוף בפניכם במידת האפשר מעט מעשייתנו בתחומים אלו. תפוצת כתב העת תהיה רחבת היקף, ובקשות להימנות על רשימת התפוצה ניתן להעביר למערכת.   
 • בכתב העת ישולבו היבטים פרקטיים: סקירות רוחב, סקירות של פסקי דין חשובים בתחומי הפעילות של האגף, נקודות עניין ופריטי מידע, סקירות חקיקה וכיו"ב, לצד מאמרי דעה שונים, תוך ניסיון ליצור תמהיל אשר ישמש כלי מעשי במובן הרחב ויעשיר את ידיעת קוראיו.
 • כתב העת ישלב כתיבה מקצועית מגוונת של כותבים מקרב כלל אוכלוסיית עולם המשפט – שופטים, דיינים, מלומדים מעולם האקדמיה, יועצים משפטיים, עורכי דין מייצגים, ובמרכז – עורכי הדין מקרב ומטעם האגף לסיוע משפטי, החווים את הפרקטיקה המשפטית של מלאכת הסיוע. אנו מזמינים את המעוניינים לכתוב לפנות אלינו.
 • ברצוננו להודות לכותבים הרבים שהתגייסו לכתוב ולחלוק מתחום מקצועיותם ומידיעותיהם הרבות לגיליון זה ובפרט לעורכי הדין באגף שבמסירות רבה, ועל אף עומס העבודה הכבד, רתמו עצמם למשימה חשובה זו. לצערנו, בשל קוצר היריעה לא ניתן היה לפרסם את כל הצעות הכתיבה הראויות שהופנו אלינו, וככל שניתן יהיה, הן תפורסמנה בגיליונות הבאים.
 • בשל המגוון הרחב של התחומים בהם נעסוק, ועל מנת לאפשר לכל קורא להתמקד בתחומים המעניינים אותו, חולק כתב העת למדורים, בהם ימוקמו המאמרים בהתאם לענין המשפטי אשר במרכזם.
  להלן המאמרים המרכזיים במדורים אלו:
 1. במדור העוסק במשפט החוקתי- מנהלי וזכויות אדם דנה עו"ד מיטל סגל-רייך מן הלשכה לסיוע משפטי מחוז חיפה בתופעת הגילנות על רקע החלטות של רשמי הוצאה לפועל. עו"ד אלונה פרידמן, מייצגת מטעם האגף לסיוע משפטי מציגה החלטה תקדימית בדבר "צו חוסם" וסוקרת את הבסיס המשפטי להינתנו.

 2. במדור משפחה במשפט- מברר כב' הקאדי דאווד זיני מבית הדין השרעי לערעורים בירושלים, את עמדתו של הדין השרעי ביחס לבירור קשרי משפחה באמצעות בדיקה גנטית לסיווג רקמות, ועו"ד מיקי וינגרטן מן הלשכה לסיוע משפטי בירושלים מציעה, על רקע הדו"ח המתגבש של ועדת שניט והצעת חוק אכיפת הסדרי ראיה המונח על שולחן הכנסת, מודל חלופי זמין להתמודדות עם הפרות החלטות שיפוטיות בדבר הסדרי ראיה.

 3. במדור העוסק במשפט האזרחי- מציג כב' השופט דאוד מאזן מבית משפט השלום בקריות את עמדתו בדבר הסמכות המקבילה של רשמי ההוצאה לפועל ובתי המשפט לדון בטענות כנגד תוקף הויתור של חייב בתיקי מימוש משכון על הגנת "דיור חלוף".

 4. במדור משפט העבודה- סוקרת שופטת בית הדין הארצי לעבודה ורדה וירט-ליבנה את פסיקתו האקטיבית של בית הדין הארצי לעבודה ביישומו של החוק למניעת הטרדה מינית בהגדרתו בהרחבה את ה"הטרדה" עליה חל החוק, ובסוגיית נטל הראיה, ואילו עו"ד קרן בר יהודה (עו"ד מייצגת מטעם האגף לסיוע משפטי) מבקרת את פסיקתם של בתי הדין לעבודה לענין הפיצוי הנפסק לנפגעי הטרדה מינית, על רקע פסיקתו המנחה של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 178/06. נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה למחוז תל אביב, עו"ד שרון אברהם-ויס סוקרת את טיפול הנציבות בפיטורי 20 עובדים בני מיעוטים על ידי רשת "כמעט חינם" ואת שיתוף הפעולה עם האגף לסיוע משפטי.

 5. במדור ביטוח לאומי- סוקר עו"ד עלאא שלאעטה מהלשכה לסיוע משפטי מחוז תל אביב את זניחת "הלכת כרמלי" על ידי בתי הדין האזוריים לעבודה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בענין רע"א 187/05 נעמה נסייר נ' עיריית נצרת, וקביעתם כי גם על חובות דמי ביטוח לאומי חלה התיישנות.

 6. במדור הוצאה לפועל- עוסקים עוה"ד אוסאמה חזבון ושוקי פרידמן מן הלשכה לסיוע משפטי מחוז חיפה בתיקון האחרון לתקנות ההוצאה לפועל בדבר המקום להגשתה של בקשת חייב להכרזתו מוגבל באמצעים, על רקע הפסיקה הסותרת שקדמה לו ומהותו של ההליך.

 7. במדור העוסק בענייני פשיטת רגל- סוקר עו"ד חזבון מספר החלטות מעניינות של בתי המשפט המחוזיים שניתנו בעת האחרונה.
 • אנו תקווה כי לצד הכתבות המקצועיות, מהן אנו מאמינים יפיק כל קורא את הערך המוסף המקצועי הרלוונטי עבורו, הצלחנו להעביר אף את תחושת השליחות וה"אני המאמין" שלנו כעובדי המגזר הציבורי, הפועלים למען הציבור.
 
עו"ד קארן שוורץ אמיגה
עו"ד שוקי פרידמן
עו"ד יעל שמחי
עורכת ראשית
עורך
עורכת מדיה
סגנית הממונה על האגף לסיוע משפטי
ראש המדור האזרחי
ממונה (מזונות חו"ל)
וראש הלשכה לסיוע משפטי (בפועל)
הלשכה לסיוע משפטי
הנהלת האגף לסיוע משפטי
מחוזות ת"א והמרכז
מחוז חיפה