עת סיוע, בטאון האגף לסיוע משפט

גליון מספר 1 קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

 

דבר המערכת

 

    דבר הממונה על הסיוע המשפטי
"עת סיוע" הינו בטאון מקוון של הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. הבטאון יחשוף בפני הקוראים את משנתנו ותפיסת העולם החוקתית המובילה אותנו, כמו גם התחומים המגוונים בהם עוסק האגף - הן תחומים כמעט ייחודיים לאגף כגון ייצוג מאושפזים בכפייה ונפגעי עבדות וסחר בבני אדם, והן תחומים הנוגעים לכלל האוכלוסייה כגון ענייני משפחה, חובות, ביטוח לאומי, דיני עבודה, ושאר ענפי המשפט האזרחי. 
    דבר העורכים
קוראים נכבדים, אנו מתכבדים להביא בפניכם את גיליון הביכורים של "עת סיוע": כתב עת מקוון מאת האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. הסיוע המשפטי רואה עצמו כגוף המרכזי האמון על מימוש הזכות החוקתית לגישה לערכאות של אוכלוסיות מוחלשות בתחומי המשפט האזרחי. מדובר בזכות בסיסית ומרכזית, המקויימת באמצעות מתן ייצוג משפטי על-פי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב- 1972 ותקנותיו ובכפוף למבחנים הקבועים בדין לצורך כך. 

המעוניינים לפרסם
מאמרים יפנו לכתובת:

etsiyua@justice.gov.il

כמו כן, נשמח לקבל מידע על פסקי
דין מעניינים, רעיונות והצעות