עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

נדחתה תביעה של חברת פלאפון לפירעון מוקדם של חיובים ולחיוב בעמלת יציאה חרף אי כיבודן של שתי הוראות קבע

|22/07/2011|

​​נדחתה תביעה שהגישה חברת פלאפון תקשורת בע"מ (להלן: "החברה") ובמסגרתה עתרה לחייב את הנתבעת הן "בעמלת יציאה", הן בפירעון מוקדם של תשלומים שונים והן ב"הוצאות גביה", זאת חרף אי כיבודן של שתי הוראות קבע בסך כולל של כ - 207 ₪.

שופט: רמזי חדיד
לתובעים: עו"ד גרינר
לנתבעת: עו"ד אבי צוקרמן, במינוי מטעם הלשכה לסיוע המשפטי - מחוז חיפה
 
ראשית, קבע בית המשפט, דין תביעתה של החברה להידחות בשל הימנעותה מהבאת ראיות. התובעת נמנעה מלחקור את עובדיה, אשר הנתבעת טענה כי הגיעו עימה לסיכום לפיו תשלום 207 ₪ יסיים את המחלוקת.
הימנעות זו מהבאת ראיות, קבע בית המשפט, די בה לבדה בכדי לקבוע כי היה סיכום כאמור, ולהביא לדחיית התביעה.
 
למרות זאת, המשיך בית המשפט והתייחס ליתר הטענות שהעלתה התובעת, ודחה אותן אחת לאחת, תוך שהוא קובע מספר קביעות צרכניות חשובות: 
 
לגבי החיוב בעמלת יציאה לא מצא בית המשפט את הבסיס החוזי לחיוב שכזה. בסעיף המאפשר לחברה להפסיק את ההתקשרות בשל אי תשלום לא נקבע דבר לגבי עמלת יציאה, ואילו בסעיף בו נקבעה עמלת יציאה נקבע סכום שונה מזה שבו חוייבה הנתבעת, ולפיכך לא נמצא מקור חוזי לחיוב הנתבעת.
 
לגבי פירעון מוקדם של חיובים שונים (כגון עבור ציוד) לא מצא בית המשפט מקור בחוזה המאפשר את החברה לחייב בכך.
 
נטל הראיה להוכיח משלוח התראה – על פי החוזה מותנית הפסקת השירות במשלוח התראה ללקוח. נטל הראיה בענין מוטל על התובעת (אשר במקרה דנן לא עמדה בו).
 
הוצאות גביה ניתנות לגביה רק בהינתן אסמכתאות להוצאתן בפועל, והוכחת הדבר בבית המשפט מוטלת על התובעת.
לא די בעצם הטענה כי החוזה מאפשר חיוב כזה. 
 
חשוב לדעת:  החל מחודש פברואר 2011 קנסות היציאה הוגבלו בחוק ל-8% מהחשבון החודשי הממוצע כפול מספר החודשים שנותרו עד תום מועד ההתחייבות, ויתרת התשלומים עבור מכשיר הטלפון לא תועמד לפירעון מיידי.
תיקונים אלה תקפים הן ללקוחות חדשים והן ללקוחות קיימים. ראו חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב - 1982 [תיקון אחרון: 06/01/11].
 
תא"מ (שלום חיפה) 17939-07-09 פלאפון נ' ילנה דוקטורביץ (מיום 15.2.11)
 
תגיות: תום לב, עמלת יציאה, פירעון מוקדם, הוצאות גביה, חברות סלולריות, חוזים, הימנעות מהבאת ראיות