עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

המנעות חברת לווין מהבאת ראיות (הקלטות שיחות) מול רישומי הלקוח על תוכן השיחות

|22/07/2011|

​בית משפט השלום בחדרה הורה לחבר את התובעת לשירותי הכבלים ולבטל את יתרת החוב הרשומה על שמה בחברת "הוט", תוך שהיא מקבלת במלואה את גרסתה. נקבע כי הימנעות החברה מהצגת הקלטות השיחות שיכולה הייתה להמציא בנקל מרישומי המידע שברשותה, מלמדת כי אם היו מובאות הראיות היה בהם כדי לחזק את גרסת התובעת.

שופטת: הדסה אסיף
לתובעת:  עו"ד שושי ביתן במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוז חיפה
לנתבעת: עו"ד יניר פלג 
 
התובעת התקשרה עם חברת "הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ" (להלן: "החברה") לקבלת שירותי כבלים. במועד מאוחר יותר הסכימה להתחייב לתקופה של שנתיים תמורת קבלת שירותים נוספים בתשלום, וביניהם: תשתית חיבור לאינטרנט ושימוש בקו טלפון ביתי.
 
התובעת טענה כי הייתה לקוחה של החברה במשך כעשור ומעולם לא חזרה הוראת קבע בשל אי תשלום, דבר שתאם את דפי הבנק. בשלב מסוים החלה לסבול מתקלות חוזרות ונשנות, ופנתה לנציגי שירות הלקוחות של החברה.
באין מענה משביע רצון ביקשה להתנתק משירותי החברה. התובעת טענה כי בשל רצונה להתנתק ובשל השירות הלקוי ממנו סבלה הבטיחו נציגי שירות שונים עימם שוחחה כי יזכו אותה מחיובים שונים לתקופות שונות (משלושה חודשי זיכוי ועד חמישה חודשי זיכוי). התובעת, אם חד הורית, שהפרוטה אינה מצויה בכיסה, הסתמכה על דברי הנציגים ולא עמדה על ניתוקה משירותי החברה, אולם בכל פעם מחדש הופתעה לגלות כי חרף ההבטחות, החברה מחייבת אותה בתשלום.
 
התובעת פירטה את שמות כל הנציגים עימם שוחחה ותוכן השיחה בה התחייב הנציג לפצותה, וכאשר הפסיקו להגיע חיובים סברה התובעת כי הדבר נובע מקיום ההתחייבות כלפיה. אלא שאז הופתעה לגלות כי החברה ניתקה אותה משירותי הכבלים.
כאשר ביררה את פשר הדברים התברר לה לתדהמתה כי יש לה חוב בסך של 3,806 ש"ח לחברה. פגועה וממורמרת פנתה התובעת, באמצעות הלשכה לסיוע משפטי בחיפה, לבית המשפט בבקשה לצו עשה אשר יחייב את החברה לחבר אותה מחדש לשירותי החברה ולבטל את החוב הרשום לחברה.
 
הנתבעת כפרה בטענותיה של התובעת וטענה כי החוב נובע מהוראות לחיוב החשבון שלא כובדו.
 
בית המשפט קבע כי הנתבעת לא הצליחה להסביר כיצד בדפי החשבון של התובעת אין לכך זכר. כן לא הוכח שנשלחו אליה התראות בגין אי תשלום חוב.
 
משנמנעה החברה מהצגתן כראיות של פלטי שיחות שבהם, כפי שהודו נציגיה בפני בית המשפט, מוצג מידע אמין ומדויק על תוכנן, קבע בית המשפט כי יש להסיק מכן שאותן שיחות תומכות בטענות התובעת, וההימנעות מהבאתן מחזקת את ראיות התובעת.
 
לאור כל האמור לעיל קבע בית המשפט כי הניסיון להצגת התובעת כשקרנית לא צלח ואימץ את גרסתה.
בית המשפט הורה על חיבורה מחדש של התובעת לשירותי החברה ועל ביטול החוב הכספי שדרשה ממנה החברה.
 
ת"א 6780-06-09 צרפתי (בוארון) ואח' נגד הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ ואח', מיום 14.10.10 (פורסם בתקדין)
 
תגיות: ראיות, הוט, נטל ההוכחה, הימנעות מהבאת ראיות