עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

פטור מלא מאגרת טלויזיה גם למקבלי סל קליטה

|22/07/2011|

​בית משפט השלום בקריות קבע פטור מלא מאגרת טלויזיה לתובעים, מיום עלייתם לישראל וכל עוד מקבל מי מהם הבטחת הכנסה.

שופטת: עפרה אטיאס 
לתובעים: עו"ד גיא יעקב,  במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוז חיפה
  
תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), תשס"ד- 2004, קובעות פטור חלקי מתשלום אגרה למקבלי הבטחת הכנסה, ופטור מלא מתשלום לאזרחים המקבלים הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי באופן רציף, ובלבד שהיו זכאים לגמלה החל מחודש דצמבר 2002.
 
בני הזוג נשוא התביעה עלו לישראל ביוני 2002, קיבלו תשלומים ממשרד הקליטה עד ליולי 2003, ולאחר מכן החלו לקבל גימלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
לגבי תקופה זו יש להבחין בין התשלום עבור מחצית השנה  הראשונה, אשר נחשב כסל קליטה, בעוד התשלום עבור מחצית השנה השנייה נחשב כתשלום הבטחת הכנסה לו זכאים רק עולים העומדים בקריטריונים שנקבעו, והמשולם ע"י משרד הקליטה.
 
טענת רשות השידור היתה כי הפונים אינם עומדים בלשון התקנה ואינם זכאים לקבלת פטור מלא שכן לא קיבלו את תשלומי הבטחת ההכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, כלשונן היבשה של התקנות, אלא ממשרד הקליטה.
 
בתביעה שהוגשה ע"י הלשכה לסיוע משפטי חיפה באמצעות עוה"ד גיא יעקב נטען כי בפועל התובעים קיבלו הבטחת הכנסה עובר לדצמבר 2002, וככאלה זכאים הם לפטור מלא.
 
עו"ד יעקב טען כי העובדה שהגמלה שולמה ע"י משרד הקליטה ולא ע"י המוסד לביטוח לאומי אין בה כדי לשלול את זכאותם לפטור מלא מאגרת טלויזיה. הגמלה הינה אותה גמלה ומה נפקא מינה מי הגוף המשלם אותה?! לראיה נטען כי אין לעולה חדש אפשרות לפנות לביטוח לאומי לקבלת תשלומי הבטחת הכנסה בטרם חלפה שנה מיום עלייתו, שכן הדבר ייחשב ככפל גמלאות.
 
נטען כי עמידה דקדקנית על לשון התקנה לפיה אך ורק מקבלי הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי זכאים לפטור מלא מאגרה תפלה לרעה את העולים החדשים המקבלים את תשלום הבטחת ההכנסה ממשרד הקליטה וככזו אינה סבירה, איננה מידתית ומביאה לידי אפליה שלא ניתן להצדיקה בין מקבלי תשלומי הבטחת הכנסה שונים, וכי פרשנות זו איננה עולה בקנה אחד עם מטרת המחוקק ותכלית הפטור.
 
לחילופין נטען כי חלה הוראת המעבר לתקנות לפיה אם ביום התחילה (1.5.2004) מלאו למבקש 50 שנים, שאז תוסיף לחול עליו תקנה 5(א) לתקנות העיקריות כנוסחה לפני יום התחילה.
כלומר: הפטור מכח תקנה 5(א) ממשיך לחול על מקבלי הבטחת הכנסה על אף שלא ענו על התנאי של תשלומי הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, באופן רציף מדצמבר 2002.
 
בית משפט השלום בקריות קיבל את עתירת המבקשים וקבע כי הפונים זכאים לפטור מלא מאגרת טלויזיה באופן רטרואקטיבי מיום עלייתם לישראל וכל עוד הם מקבלים הבטחת הכנסה, וזאת לאחר שקבע כי העדר הודעה מצד רשות השידור כי בדעתה להתנגד למבוקש, מהווה הסכמה לאור החלטתו מיום 2.11.10 לפיה יראה בית המשפט בהעדר הודעה כאמור בתוך הזמן שקצב, הסכמה למבוקש.
 
ה"פ (שלום קריות) 2091-11-10 סילצ'נקו נ' רשות השידור – אגף הגביה (מיום 29.12.10)
 
  
תגיות: אגרת טלויזיה, רשות השידור, סל קליטה, הבטחת הכנסה