עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הודעה לרשות השידור על העברת חזקה במכשיר הטלוויזיה כתנאי לפטור אינה נדרשת ממחזיק במשותף שחדל מלהחזיק בו

|22/07/2011|

​בית המשפט קבע כי תקנה 6 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלויזיה) התשמ"א – 1981, המתנה הפסקת חובת תשלום אגרה במשלוח הודעה בכתב לרשות השידור על העברת חזקה במכשיר טלוויזיה, אינה חלה במקרה בו אחד מהמחזיקים במשותף חדל להיות מחזיק בעוד השני ממשיך להחזיק בו.

שופט: גד ארנברג 
לתובע:  עו"ד פאני יהלום 
לנתבע: עו"ד עידן ליטבק, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוזות ירושלים והדרום
  
בפסק הדין, שעסק במקרה בו מכשיר הטלוויזיה הוחזק על ידי בני זוג שנפרדו, ולאחר הפרידה נשאר בידי אחד מהם, קבע בית המשפט כי חובת ההודעה היא על מנת לאפשר לרשות השידור לדעת את זהות המחזיק החלופי, בעוד שבמקרה של מחזיקים במשותף שאחד מהם ממשיך להחזיק במקלט, ידעה רשות השידור או יכולה היתה לדעת את זהות המחזיק (שהיה ידוע לה עובר לפרידה) ועל כן, במקרה כזה לא חלה חובת ההודעה כאמור בתקנה.
 
תא"מ 29499-05-10(שלום ירושלים) רשות השידור נגד שלום מזרחי, מיום 11/4/11
 
תגיות: אגרת טלויזיה, רשות השידור, חובת הודעה