עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

החלפת זוכים בתיק הוצאה לפועל שוללת טענות הגנה של צד רחוק

|22/07/2011|

​התקבלה ללא תנאי התנגדות לביצועו של שיק שנמסר לחברה בשם "ניקוייל", סוחר לצד ג' שפתח את תיק ההוצאה לפועל ומאוחר יותר הוחלף הזוכה בתיק - למשיב.
 

רשמת: דנה עופר
למבקשים: עו"ד מירי וינברגר, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי - מחוז חיפה
למשיב: עו"ד חאג' פריד
 
 
בית המשפט הבהיר כי טענות ההגנה מסוג כשלון תמורה וביטול עסקת היסוד שהעלו המבקשים יפות גם כלפי המשיב, וכי העובדה שהוא צד רחוק לשטר אינה יכולה לעמוד לזכותו באשר הוא נעשה אוחז בשיק מכח החלפת זוכים בתיק, דבר שארע בהכרח לאחר התרחשות עילות ההגנה וחילול השיק.
 
(הערת המערכת: בית המשפט דייק כאשר התייחס באופן רחב לטענות הגנה של צד רחוק ולא סייג את קביעתו לטענת אחיזה כשורה, שכן גם בהעדר אחיזה כשורה עשוי צד רחוק להתגבר על טענת כשלון תמורה מכח הלכת ע"א 333/61 אליעזר גוייסקי נ' חיים יוסף מאיר ואח' פד"י טז(1) 595)
 
עוד הבהיר בית המשפט כי טענת הזיוף שהעלו המבקשים טובה בכל מקרה גם כלפי צדדים רחוקים.
 
בהתייחסו לעובדה כי ההתנגדות הוגשה לכאורה באיחור, ציין בית המשפט כי חוזקן של טענות ההגנה עשוי להוות טעם להארכת המועד להגשת ההתנגדות, אולם קבע כי לאור הצהרת המבקשים שחתימותיהם על גבי אישורי המסירה מזוייפות, הצהרה שלא נסתרה על ידי המשיב באמצעות תצהיר נגדי של מבצע המסירה, לא נדרשת כלל הארכת מועד.
 
 
ת"ט (קריות) 12163-02-11 ניאוסיכין נ' שאעבאן, 17.2.11
 
 
תגיות: התנגדות, צד רחוק לשטר, החלפת זוכים, הארכת מועד, זיוף