עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

טיבם של חובות חדשים שיביאו לפיזור תיק איחוד

|22/07/2011|

שופטת: אריקה פריאל
למבקשת: עו"ד אבי פירמס ו/או חי יצחק
למשיב: עו"ד דלילה יאור-חורי
 
 
בית המשפט קבע, כי חייב אשר אינו עומד בתנאי ההתנהגות הנדרשים ממנו לא יוכל לחסות בצילו של איחוד תיקים, ואם ניתן צו כזה, רשאי רשם ההוצל"פ לבטלו. רשימת העילות לביטול הצו כאמור בסעיף 74 י' לחוק ההוצל"פ אינה ממצה, דבר שמותיר בידי רשם ההוצל"פ שיקול דעת נרחב בסוגיה, כאשר יצירת חובות חדשים  שאינם לצרכי קיום חיוניים, או יצירת הכנסה שתביא לפרעון החובות - עשויה להוות שיקול לביטול תיק האיחוד.
 
נגד החייב תלוי ועומד תיק איחוד עקב הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים החל משנת 1997.
בשנת 2008 מסר שיקים ביודעין כי הוא לקוח מוגבל מיוחד בהתאם להוראות חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981.
 
בית המשפט קבע כי משלא הונחה תשתית עובדתית ממנה ניתן להסיק כי צבירת חובות חדשים אלו נועדה לצרכים חיוניים שלו או של בני משפחתו או לשם יצירת הכנסה שתאפשר לו לפרוע את חובותיו – הרי שההחלטה לפזר את תיק האיחוד, היתה מוצדקת.
 
 
רע"צ 8046-10-10 (שלום חיפה) תולי מעונות וחדרי אירוח- שותפות מוגבלת נ' גילברט בן שימול, מיום 23.2.2011.
 
 
 
תגיות: הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ערעור, פיזור תיק איחוד, יצירת חובות חדשים, צרכי קיום.