עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה   | עורך: עו"ד שוקי פרידמן  | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הסמכות לדון בתביעות לשינוי שיעור מזונות

|22/07/2011|

ביה"ד השרעי לערעורים קבע כי הסמכות לדון בתביעות להגדלת, הפחתת ו/או ביטול מזונות - נתונה לערכאה שפסקה את המזונות, חרף הכלל לפיו לכל בית דין שרעי נתונה הסמכות המקומית לדון בתביעת מזונות בהתאם לסעיף 9 לחוק הפרוצדורה השרעית העותומאנית.

הקאדים: דאווד סאלח זיני חבר בית הדין
             עבד אלחכים סמארה חבר בית הדין 
             דוקאן אלעטאונה, חבר בפועל
 
 
בכל הקשור לתביעות  להגדלת מזונות, כבר נקבע כי ההלכה היא שהערכאה המתאימה הנה הערכאה שנתנה את החלטת החיוב במזונות בהסתמך על כלל ההמשכיות (ערעור שרעי 255/2009). 
 
בית הדין, בהסתמכו על הלכה זו, קובע: "מתן פסקי דין בבית הדין השרעי בחברון משאיר את הסמכות לבית דין זה שכן הוא זה שקבע את גובה המזונות, ואין אנו רואים איך ייתכן שתהיה לבית הדין השרעי בירושלים הסמכות לדון בעניין שנדון בפני ערכאה אחרת". 
 
מכאן הסיק ביה"ד כי הואיל ותביעה להפסקת המזונות או להקטנתם דומה במהותה לתביעה להגדלת המזונות, אזי הערכאה המתאימה והנכונה בעניינן  הינה בית הדין שקבע את החיוב במזונות.
 
 
ערעור שרעי: 249/2010 מיום 5.8.10