גליון מספר 1   קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת

|22/07/2011|

 

חשוב לדעת ש... הגשת ערעור לבית הדין השרעי לערעורים על החלטה של בית הדין השרעי מעכבת באופן אוטומטי את ביצוע ההחלטה, למעט החלטה המחייבת במזונות, וזאת כאמור בתקנה 14 לתקנות היווסדות  בית הדין השרעי לערעורים. 
 
חשוב לדעת ש... כאשר אין לבני זוג שעניינם מובא בפני בית המשפט לענייני משפחה מקום מגורים משותף, הסמכות המקומית תיקבע על פי מקום מושבו של התובע ולא של הנתבע (תקנה 258ג(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). להבדיל, בבית הדין הרבני במקרה כזה הסמכות תיקבע על פי מקום מושבו של הנתבע (תקנה ז' לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג).