עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

שלב נוסף במיצוי הליכים מול רשות האוכלוסין - ועדות ההשגה מתחילות את פעולתן

|22/07/2011|

מראשית אפריל 2001 פועלות באזור ירושלים ות"א-מרכז ועדות השגה במותב יחיד אשר ידונו בהשגות על החלטות שונות של רשות האוכלוסין, ובין השאר, במתן מעמד לבני זוג שההליך מדורג שלהם נפסק, וכן בעניין נינים של זכאי שבות.

משרד הפנים השיק נוהל חדש: "נוהל ועדת השגה לזרים במשרד הפנים", בו נקבע כי "הפניה לוועדה תהא שלב הכרחי של מיצוי הליכים קודם להגשת עתירה" ויש להגישה בתוך חודש מיום ההחלטה.
מהנוהל עולה כי הוועדה אמורה להיות גוף מעין שיפוטי במותב של "דן יחיד אשר יוסמך על ידי שר הפנים להחליט בהשגות על החלטות של רשות מנהל האוכלוסין",  והוא אמור להפעיל שיקול דעת עצמאי, ללא פיקוח של משרד הפנים. [1]
יצוין כי, בשלב זה, ועדות ההשגה הינן רק ביחס לרשימה סגורה של סוגי החלטות שנתקבלו על ידי משרד הפנים באזור ירושלים ות"א-מרכז, לרבות על ידי הוועדה הבינמישרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים.[2]
נזכיר כי בשאר אזורי הארץ קיים זה מכבר נוהל הגשת ערעור למטה רשות מנהל האוכלוסין וזאת בתוך שלשה חודשים מיום קבלת ההחלטה.[3] יחד עם זאת, יש לשים לב כי החלטות הניתנות על-ידי גורמי מטה של משרד הפנים (שלרוב יושבים בירושלים) מחייבות עתירה לבית המשפט בירושלים, גם אם תשובת רשות האוכלוסין נשלחה באמצעות לשכה אזורית שאינה בתחום ירושלים או ת"א-מרכז.
בנוסף, יש לשים לב כי מרוץ המועדים הקצר בן החודש עלול לפגוע במבקשי מעמד אשר יאחרו את המועד להשגה ויימנע מהם לעתור בשל אי מיצוי הליכים.
[1] לפרטים נוספים ראו   http://piba.gov.il/Regulations/NVALZ.pdf
[2]  עת"מ (ירושלים) 26455-02-11 אחמד אל נג'מי נ' משרד הפנים, מיום 11.5.11.
 נראה שעל החלטת מטה רשות האוכלוסין בערעור לא יהיה ניתן להגיש השגה. כל פירוש אחר יאפשר הוספת אפשרות השגה על כל החלטה שמלכתחילה לא היה ניתן להשיג עליה. כ"כ לא נראה כי אי הגשת ערעור מהווה בסיס לטענת אי מיצוי הליכים, ולא מצאנו כי טענה כזו נטענת ע"י משרד הפנים.