עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הגעה לגיל המזכה בגמלת זקנה אינה מהווה עילה לפיטורים

|22/07/2011|

​תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות בשל פיטורי התובעת מחמת הגיעה לגיל המזכה בקצבת זקנה מביטוח לאומי הסתיימה בהסכם פשרה ובתשלום מרבית זכויותיה.

שופטת: הדס יהלום
לתובעת: עו"ד טל נוי, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי - מחוז תל אביב והמרכז
לנתבע: עו"ד רוני לייבה 
 
התובעת, אישה קשת יום, הועסקה במשרה מלאה בניקיון גנים ציבוריים במשך למעלה מ- 14 שנים בשכר מינימום. במשך תקופת עבודתה לא קיבלה ימי חופשה והבראה, וכן לא שולם לה גמול על עבודה בשעות נוספות, בימי שישי ובערבי חג כמתחייב בחוק.
 
בהגיעה לגיל המזכה אותה בגמלת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, קיבלה התובעת מכתב רשמי מהביטוח הלאומי אותו העבירה למנהל העבודה. ימים ספורים לאחר מסירת המכתב, קיבלה התובעת שיחת טלפון מהמעסיק בה הודיע לה כי עברה עבירה חמורה משלא דווחה לו במועד על הגיעה לגיל פרישה, וכי חל עליו איסור להעסיקה. לאור זאת הודיע לה המעסיק כי היא מפוטרת לאלתר. יתירה מכך, לתובעת לא שולם שכר עבודה עבור החודשיים האחרונים, לא שולמו לה פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, ואף לא פדיון חופשה והבראה.
 
התובעת פנתה אל הלשכה לסיוע משפטי בתל אביב על מנת לייצגה בהגשת תביעה לבית הדין לעבודה. בתביעה שהוגשה נטען כי המעסיק בחר במזיד לפרש במהופך את הוראת סעיף 11(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 הדן בהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, ומונה גם הגעה לגיל פרישה כהוראה המזכה בפיצויי פיטורים. על פי סעיף זה לעובד, ולו בלבד, נתונה הזכות להתפטר בהגיעו לגיל פרישה ולהחשב כמפוטר. למעביד אין כל זכות לפטר עובד שהגיע לגיל זקנה, וכל שכן לשלול ממנו את זכותו לפיצויי פיטורים.
 
בכתב התביעה נטען כי המעביד ניצל את העובדה שהתובעת אינה יודעת קרוא וכתוב, הטיל עליה מורא כאילו עברה על הוראות הדין ונהג בה כבעובד שסרח.
 
לאחר שהוגשה התביעה נגד המעסיק לתשלום זכויותיה, הסתיים התיק בפשרה בבית הדין, ולתובעת שולמו מרבית זכויותיה
בסך 65,000 ₪.
 
עב (ת"א) 9653/09 שרה מסיקה נ' בן-עמי שאול גינון והשקיה בע"מ, 19.10.2009 .
 
 
 
תגיות: עבודה, פיטורים בגיל פרישה, פיצויי פיטורים