עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

קיזוז עלות הכשרה משכר עבודה

|22/07/2011|

​לתובעת שהודיעה על התפטרותה, לא שולם שכר בגין חודש עבודתה האחרון בטענה של קיזוז עלות ההכשרה שקבלה מהמעסיקה. תביעתה להחזר הסכום שקוזז משכרה התקבלה ברובה בהסכם פשרה בין הצדדים.

 

הרשמת: קרן כהן
לתובעת: עו"ד יעקב ורטמן, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי - מחוז תל אביב והמרכז
 
התובעת עבדה אצל הנתבעת פרק זמן של כחודשיים לאחריו הודיעה על התפטרותה. להפתעתה, לא שולם לה שכר החודש האחרון וכשביררה את הסיבה לכך הודיע לה המעסיק כי בהסכם העבודה שלה נקבע כי אם תתפטר במהלך שבעת חודשי העבודה הראשונים תחויב בקנס כספי בגין תקופת "הכשרה מיוחדת", כלשונם. אף שהתובעת לא קיבלה הכשרה מיוחדת מטעם המעסיקה במהלך עבודתה ואף שהמדובר בעובדת בעלת ותק רב בתחום, קוזז  משכרה סכום אותו קבעה הנתבעת. 
 
התובעת הגישה תביעה נגד המעסיקה בטענות הבאות: 
היא לא קיבלה כל הכשרה; 
גם לו הייתה מקבלת הכשרה כלשהי, הרי שקיזוז כל סכום הפיצוי כנגד גמר חשבון אינו כדין, ואם סברה הנתבעת כי היא זכאית לפיצוי היה עליה להגיש תביעה מתאימה; 
עוד נטען, כי חובת ההוכחה מוטלת על כתפי החברה להוכיח  כי אכן הושקעו כלים ומשאבים מיוחדים לשם הכשרה אשר יש בהם כדי לתרום לה כעובדת; 
לחילופין, נטען כי גם לו הייתה הכשרה, ולו היה שיעורה מוכח, לכל היותר יכולה הנתבעת לתבוע פיצוי באופן יחסי לעלות ההכשרה מול פרק הזמן שעבדה התובעת בפועל עד ליום ההתפטרות. 
 
הטענה כנגד פעולת הקיזוז כשלעצמה התבססה על סעיף 25 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, הקובע כי אין לקזז שכר אלא כנגד הרכיבים הקבועים בסעיף, רכיבים שאינם כוללים הכשרה.  
עוד נטען לעניין זה כי ממכתביה של הנתבעת לתובעת, בהם נכתב כי התובעת גרמה לה נזק בעזיבתה ולפיכך בוצע הקיזוז, עולה שהקיזוז בשכרה מהווה עשיית דין עצמית במקום הגשת תביעת נזיקין, פעולה העומדת בסתירה לפסיקת בתי הדין לעבודה לפיה תנאי לאפשרות קיזוז על פי סע' 25(ב) לחוק הגנת השכר הוא קיומו של חוב "קצוב", ולפיכך אין לנכות משכרו של עובד כספים לכיסוי נזקים שגרם, במזיד או בשוגג, ועל המעביד במקרים כאלו להגיש תביעה לערכאה מוסמכת[1].
 
בסופו של הליך לאחר דיון בבית הדין לעבודה, הסכימו הצדדים על פשרה ולתובעת שולם סך של 3,000 ₪ המהווה את עיקר סכום התביעה.
 
דמ"ר (בית הדין האזורי לעבודה בת"א) 41214-08-10 קלרה רזון נ' גוליבר תיירות בע"מ, מיום 20.12.2010
 
 
תגיות: דיני עבודה, קיזוז משכר עבודה, קנס כספי לעובד, חוק הגנת השכר, דמי הכשרה

 

​[1] המ.213/61, גוסטב פשייר - מפעלי טקסטיל נצרת בע"מ, פ"ד טו' 848 ,844; תב"ע לה/11-14, פד"ע יא' כו'