עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

פיטורים קולקטיביים ללא שימוע – בטלים

|22/07/2011|

​פיטוריהם של 20 עובדים ערבים בסניף רשת "כמעט חינם" במודיעין בוטלו בהסכמה, ונקבע כי לכל העובדים (לרבות אלו שלא עתרו) ייערך שימוע כדין. את הבקשה לביטול הפיטורין הגישה נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה (לפי חוק שוויון הזדמנויות
בעבודה, תשמ"ח – 1988 , להלן: "החוק")

​השופטת: רוית צדיק 
לתובעים: עו"ד שרון אברהם-ויס, עו"ד אינה דויד- סולטנוביץ' - נציבות אזוריות למחוזות ת"א,ירושלים והדרום, נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה משרד התמ"ת.
לנתבעת: עו"ד חגי ישראלוביץ'
 
נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה הגישה לבית הדין לעבודה בקשה לביטול החלטה על פיטוריהם והשבתם לאלתר לעבודה, של 12 עובדים מהמגזר הערבי בסניף מודיעין של רשת המזון כמעט חינם, וזאת בשל חשש להפליה מחמת לאום. הבקשה נסמכה על סע'  2 לחוק.
 
מכתבי פיטורין, שנוסחם זהה, נמסרו לכל שנים עשר העובדים, כולם מהמגזר הערבי, בליל שבת, ונמסרו לנציגיהם ביד בבית קפה סמוך למקום מגוריהם.
 
החוק קובע איסור הפליה מחמת העילות המנויות בו בסעיף 2, ובהן גזעם, דתם, לאומיותם והשקפתם. נקבע כי הפליה תבחן גם על פי מבחן התוצאה (למשל בג"צ 6698/95 עאדל קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל, פד"י נד(1) 258). על פי סעיף 9 לחוק, במידה והעובד מביא ראשית ראיה לכך שלא הייתה בהתנהגותו סיבה לפיטוריו, הנטל עובר למעביד להוכיח כי לא הפלה. בנוסף, הפסיקה קובעת כי יש לערוך לעובד שימוע ענייני, לאחר שלעובד נמסרו הטענות נגדו וניתנה לו אפשרות להתגונן.
 
הרשת צירפה 14 תצהירים לפיהם בסניף שררה אווירת אלימות מצד עובדים אלה, אולם מרביתם לא הסתמכו על עדות ממקור ראשון. בנוסף, לא הובאו ראיות לכך כי היה טיפול, או כי נעשה בירור כלשהו של הטענות ו/או כי נערך שימוע למי מהעובדים.
 
המבקשים טענו כי לא הייתה במעשיהם סיבה לפיטוריהם, וכי השינוי ביחס לעובדים הערבים החל לפני כחצי שנה, עם כניסתו לתפקיד של מנהל חדש, שהחל להתנכל להם. העובדים שחלקם מועסקים כשנתיים בסניף, והעסקתם קדמה לכניסת המנהל החדש, דיווחו כי לא התמודדו מעולם עם טענות דומות לפני כניסתו של המנהל החדש לתפקיד.
 
בעקבות הגשת הבקשה הסכימה הנתבעת לכך שהפיטורים כולם בטלים וכי ככל שתחפוץ לפטר עובד כלשהו, ייערך לו שימוע כדין.
 
השופטת אישרה את הסכמת הצדדים לפיה הפיטורים של כל 20 העובדים בטלים, לרבות כאלו שלא היו צד לבקשה, והורתה לנתבע לקיים מוקדם ככל שניתן, ישיבות שימוע כדין ככל שתחפוץ לפטר עובד כלשהו.
 
ס"ע (תל אביב – יפו) 58041-03-11 סוויטי אנס ואח' נ' רשת מחסני מזון כמעט חינם, ע.ר.צים שיווק ישיר בע"מ (מיום 10.4.11)
 
הערת המערכת:
 
במסגרת שיתוף הפעולה הנרקם בין נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לאגף לסיוע משפטי, נרתם האגף לסייע לנציבות בייצוג עובדים בתיקים בהם עולות לכאורה פעולות של מעבידים בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, והכל בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי ותקנותיו. 
 
בתיק זה, לאור החלטת בית הדין האזורי לעבודה בת"א המורה על ביצוע השימועים לעובדים, זומנו העובדים להליך הנחזה להיות שימוע אצל המעסיקה, לאחריו פוטרו רובם ממקום עבודתם.
 
בשל חשש לפיטורים הנגועים באפליה על רקע לאום וכן בשל פגמים מהותיים נוספים שנפלו בהליך הפיטורים, פנתה הנציבות לאגף לסיוע משפטי - מחוז ירושלים בבקשה כי תייצג את העובדים שפוטרו. בימים אלה, ולאחר בדיקת העניין בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי ותקנותיו לרבות הסיכוי המשפטי של ההליך, מינתה הלשכה לסיוע משפטי בירושלים את עו"ד תמיר בלנק לייצג העובדים בהליך האמור.