עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חברת כוח אדם עשויה לחוב בתשלום שכר עבודה בהתאם לצו ההרחבה שחל בתחום בו עבד העובד בפועל

|22/07/2011|

​בית הדין הארצי לעבודה אישר את פסיקת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה לפיה צווי הרחבה ענפיים חלים גם על עובדים שהועסקו באמצעות חברות כח אדם שאינן חברות בארגון המעסיקים החתום על ההסכם הקיבוצי הכללי בענף אספקת כח האדם.

בר"ע (בית הדין הארצי לעבודה) 37557-08-10 שירותים בע"מ נ' יוליה אלכסנדרוב, 26.12.10.
שופט: עמירם רבינוביץ
למערערת: עו"ד שלמה בר יער
למשיבה: עו"ד עמית לוי, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוז חיפה
 
דמ"ש (אזורי חיפה) 33/07 אלכסנדרוב יוליה נ' חרמון ג.נ. שירותים בע"מ, 7.3.10.
שופטת: אביטל רמון - קפלן
לתובעת בדמ"ש 33/07: עו"ד מרינה גולדווג-קון  במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי מחוז חיפה
לנתבעת בדמ"ש 33/07: עו"ד שלמה בר יער
 
התובעת הועסקה כעובדת ייצור במאפיית אריאל באמצעות חברת חרמון ג.נ. שירותים בע"מ, שהינה חברה לאספקת כוח אדם, לתקופה של מספר חודשים. בהמשך הועסקה התובעת ישירות ע"י מאפיית אריאל.
התובעת תבעה את המאפייה ואת חברת כוח האדם לתשלום הפרשי שכר וגמול בגין עבודה בשעות לילה בהתאם לצו ההרחבה בענף האפייה, וזכויות נוספות.
בתביעה כנגד חברת כוח האדם, קבע בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כי אמנם צו ההרחבה בענף האפייה אינו חל במישרין על היחסים בין הצדדים הואיל ותחום עיסוקה של החברה אינו אפייה, יחד עם זאת לאור הוראתו של סעיף 13 (א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן: "החוק"), הוראותיו של החוק, להבדיל מתחולה ישירה שלו, חלות על חברת כח האדם. הדבר מהווה חריג לכלל לפיו תחולת צווי הרחבה נבחנת בהתאם למהות עיסוקו של המעסיק ולא על פי מהות עיסוקו של העובד.
עוד נקבע כי החריג הקבוע בסעיף 13 (ג) לחוק, המוציא עובדים של קבלן כוח האדם שתנאי עבודתם הוסדרו בהסכם קיבוצי כללי מתחולתו של סעיף 13 (א), חל רק על מי שהוא צד ישיר להסכם קיבוצי כללי ולא על מי שהוראות הסכם כזה חלות עליו מכח צו הרחבה. לפיכך, החריג הקבוע בסע' 13 (ג) חל רק על חברות כח אדם שהינן חברות בארגון המעסיקים ולא על כלל חברות כח האדם.
לאור זאת, נפסק כי על חברת כוח האדם, אשר לא הוכיחה כי היא חברה בארגון המעסיקים החתום על ההסכם הקיבוצי הכללי בענף אספקת כח האדם, לשלם לתובעת גמול בגין עבודה בשעות לילה בהתאם לצו ההרחבה בענף האפייה.
ביה"ד הארצי לעבודה שנדרש לערעור שהגישה חברת כח האדם אישר את פסק דינו של בית הדין האזורי בקובעו כי לענין סעיף 13 (ג) אין הגדרת הסכם קיבוצי כוללת בתוכה צו הרחבה. לפיכך, על עובדי חברת כח אדם שלא תוכיח שחל עליה ההסכם הקיבוצי הכללי בענף אספקת כח האדם, חלים צווי הרחבה החלים בענף בו הועסקו בפועל, וזאת בתנאי שהם מיטיבים עם העובד.
*הכותב הוא ראש מדור דיני עבודה וביטוח לאומי, הלשכה לסיוע משפטי- מחוז חיפה​
תגיות: עבודה, חברות כח אדם, הסכם קיבוצי כללי, צו הרחבה