גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

גם לפושט רגל זכות חוקתית לגישה לערכאות

|16/07/2012|

​חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי להגיש תביעת גירושין ללא צורך באישור מוקדם מבית המשפט של פשיטת הרגל, כך קבע בית המשפט העליון עת קיבל ערעור שהוגש על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה להתנות אישור להגשת תביעת גירושין בהפקדת ערבות להוצאות הנתבעת. הזכות החוקתית לגישה לערכאות שמורה גם לפושט רגל, הבהיר בית המשפט, ואין לפגוע בה פגיעה משמעותית במטרה להגן על האינטרס הכספי של הנושים שלא יחויב בהוצאות. מעבר לכך, קבע בית המשפט, כי גם במקרים שבהם יש צורך באישור מוקדם, אין זה מתפקידו של בית המשפט של פשיטת הרגל להגן על האינטרס של אדם הנתבע על ידי פושט רגל מחוץ להליך פשיטת הרגל אלא על האינטרס של הנושים בלבד, ולפיכך אין להתנות את מתן האישור בערבות להוצאות הנתבע אלא אם האינטרס של הנושים בפשיטת הרגל מחייב זאת.

 

שופט: אשר גרוניס.
למערער: עו"ד חיים שכטר, במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה.
למשיב: לכונס הנכסים הרשמי, עו"ד רחל שני - שרפסקי. 
 
המערער, המצוי בהליכי פשיטת רגל, פנה אל הסיוע המשפטי – מחוז חיפה על מנת לקבל סיוע לצורך תביעת גירושין כנגד אשתו. נוכח היותו פושט רגל, הגיש המערער לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן אישור להגשת תביעת הגירושין. שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה רבקה פוקס התנתה את האישור בהפקדת ערבות צד ג' על סך 8,000 ₪ להבטחת הוצאות הצד שכנגד בתביעת הגירושין. על החלטה זו הוגש ערעור.
 

 

ראשית, קבע בית המשפט, נראה שהחייב רשאי היה להגיש את תביעת הגירושין אף בלא צורך באישורו של בית המשפט של פשיטת הרגל, זאת בשל כך שהכרזתו של אדם פושט רגל ומתן צו כינוס לנכסיו אינם הופכים אותו לפסול דין. תביעת הגירושין עוסקת במעמד האישי של החייב ואינה נוגעת ישירות לנכסי החייב, כך שיכולה להיות לה השלכה עקיפה בלבד על מצבו הכלכלי של החייב (בשל סכנת חיובו בהוצאות משפט), אך אין די בכך על מנת שחייב יידרש לקבל אישור להגשת תביעת גירושין.

 

 

 

עם זאת, משהחייב בחר לפנות לבית המשפט לבקש רשות, ומשניתנה החלטה, בחן בית המשפט העליון את ההחלטה וקבע מספר יסודות כלליים חשובים הנוגעים גם למקרים בהם אין מחלוקת כי יש לבקש אישור מבית המשפט:
 
אין זה מתפקידו של בית המשפט של פשיטת הרגל להגן על האינטרס של אדם הנתבע על ידי פושט רגל מחוץ להליך פשיטת הרגל, אלא על האינטרס של הנושים בלבד, ולפיכך השתת ערבות על חייב אינה יכולה להיעשות אלא מקום שהאינטרס של הנושים מחייב זאת. את האיזון יש לעשות אל מול אינטרס זה בלבד.

 

 
אינטרס הנושים לעניין חיוב פושט רגל בהוצאות משפט מוגבל לחשש שמא חיוב כזה יגרע מהכספים שיגיעו אליהם.
 
מול אינטרס זה ניצבת זכות הגישה לערכאות השמורה גם לפושט רגל, ועל בית המשפט של פשיטת הרגל לאזן ביניהן, כאשר לעניין איזון זה קבע בית המשפט כי אין באינטרס הנושים המתואר לאפשר פגיעה משמעותית בזכות הגישה לערכאות של החייב.
 
ומן הכלל אל הפרט: ענייני המעמד האישי של פושט רגל אינם עניין לנושים, ואין כל צידוק שבית המשפט של פשיטת רגל יטיל מגבלה על זכותו של החייב לפנות לערכאות בענייני המעמד האישי שלו במטרה להגן על אינטרס כספי של הנושים.

 

רע"א 4822/11 ב. א. נ' ר. א. ואח', מיום 13.11.11 (פורסם בתקדין).

תגיות: פשיטת רגל, גירושין, מעמד אישי, זכות הגישה לערכאות, אינטרס הנושים, צו כינוס