גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

ערעור על גובה התשלום החודשי – מתי בזכות ומתי ברשות

|16/07/2012|

​בפסיקה חדשנית שנה בית המשפט העליון הלכה בת למעלה משני עשורים, וקבע כי החלטה בדבר גובה התשלום החודשי אינה בגדר "צו בפשיטת רגל" ואינה ניתנת לערעור בזכות. עם זאת, כאשר ההחלטה כלולה בצו כינוס הנכסים עצמו, ניתן לערער בזכות. עם זאת, כאשר ההחלטה כלולה בצו כינוס הנכסים עצמו, ניתן לערער עליה בזכות שכן צו הכינוס גופו הוא בוודאי "צו בפשיטת רגל" וכך דינה של כל אחת מההוראות הכלולות בו.

 

שופטים: א. גרוניס, ח. מלצר, נ. הנדל.
למבקשת: עו"ד שמעון ברקוביץ, במינוי מטעם הסיוע המשפטי - מחוז חיפה.
למשיב 1: עו"ד טובה פריש.
המשיבה 2: בעצמה.
 
כללי הערעור בהליכי פשיטת רגל שונים מהכללים הרגילים בהליכים אזרחיים. הבחינה הראשונית הינה האם ההחלטה עליה מתכוונים לערער הנה "צו בפשיטת רגל" שעליה יש זכות ערעור, אם לאו (סעיף 182(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"מ-1980). כמבחן משני, רק אם נמצא שאין מדובר ב"צו בפשיטת רגל", יש לערוך את האבחנה הרגילה בין פסק דין לבין החלטה אחרת.
 

 

כיצד יש לסווג החלטה הדנה בשיעור התשלום החודשי או בשינויו? האם היא בגדר "צו בפשיטת רגל"? שאלה זו נדונה בפסק הדין דנן.
 
בעבר ניתנה לשאלה זו תשובה חיובית (ע"א 2831/91 כהן נ' הכונ"ר, פ"ד מה(4) 215), ולכן על כל החלטה בדבר שיעור התשלום החודשי ניתן היה לערער בלא נטילת רשות.
 
הלכה זו שונתה כעת, ובית המשפט העליון קבע כי רק "להחלטות המרכזיות המתקבלות במהלך התנהלותו של תיק פשיטת הרגל", מעמד של "צו בפשיטת רגל". על החלטות אלו נמנים צו כינוס, הכרזת פשיטת רגל והפטר, בהם מפעיל בית המשפט את סמכותו המיוחדת. החלטה בדבר שיעור התשלום אינה כזו, ולפיכך אין לראותה כשלעצמה כ"צו בפשיטת רגל" עליו ניתן לערער בזכות. מאחר ולא מדובר בצו בפשיטת רגל, חלים עליו אפוא כללי הערעור הרגילים. הואיל והחלטה בדבר שיעור התשלום אינה סוגרת לא את תיק פשיטת הרגל ואף לא את עניין התשלום החודשי הנתון לשינויים מעת לעת כל עוד הליך פשיטת הרגל קיים, הרי גם על פי המבחן המשני מדובר ב"החלטה אחרת" שערעור עליה מצריך נטילת רשות.
 
עם זאת, ערעור על צו תשלומים שנקבע במסגרת צו הכינוס יש להגיש על דרך של ערעור בזכות, שהרי צו הכינוס "צו בפשיטת רגל הוא" וממילא כך דינה של כל אחת מההוראות הכלולות בו.
 
רע"א 4746/11 נטלי גרוזמן נ' כונס הנכסים הרשמי ועו"ד אורלי גלמן, מיום 26.10.11 (פורסם בתקדין)
 
*הכותב הוא ראש תחום אזרחי ומרכז מעמד האישי במגזר הערבי, סיוע משפטי – מחוז חיפה 

 

תגיות: פשיטת רגל, ערעור, בקשת רשות ערעור, צו בפשיטת רגל, החלטה אחרת, תשלום חודשי