גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

​כספים שהצטברו בקופה לקצבה לא יועברו לנאמן

|16/07/2012|

כספים שהצטברו בקופת גמל לקצבה, אינם ניתנים למימוש ואינם מועברים לנאמן, כל עוד לא הגיע המועד לתשלומי התגמולים, אף אם לחייב הזכות על פי תקנון הקרן או הקופה לפדות את הכספים פדיון מוקדם, כך קבע בית בית המשפט העליון.

שופטים: הנשיא גרוניס, ארבל ומלצר.
למערערים: עו"ד דוד שושן, ועו"ד אדוה מרדלר.
למשיבים: המשיב מס' 1 בעצמו, למשיבה מס' 2 עו"ד אלישע שור ועו"ד ירון לסטרל ולמשיב מס' 3 עו"ד אסף אבני.
 
 
בית המשפט העליון קבע כי כספים המיועדים לקצבה ואשר מגיעים לחייב המתנהל נגדו הליכי פשיטת רגל, לא יועברו לנאמן ולא ימומשו כל עוד לא הגיע זמן הקצבה. זאת, בהסתמך על הוראות סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת רגל, התש"ם- 1980 (להלן: "הפקודה"), הוראה בעלת היבט סוציאלי מובהק אשר נועד להגן על החייב ולשמור על כספים המיועדים למחייתו לעת זקנה.
 
בית המשפט עשה השוואה בין הוראות סעיף 85(1א) לפקודה להוראות סעיפים אחרים בפקודה ולהוראות דין אחרות המהוות, לדברי בית המשפט, סדרה של הוראות שנועדו להגן על נכסים מסוימים של החייב.
 
כך למשל קבע בית המשפט כי הוראות סעיף 86 לפקודה המונות נכסים שאינם נכללים בגדר "נכסי פושט רגל" והוראות סעיף 11 לפקודה שעניינם הגנה על סכומים הדרושים למחייתו של החייב, מחזקות את המטרה העומדת בבסיס סעיף 85(1א) לפקודה.
 
בית המשפט ציין מספר הוראות נוספות בחוקים ספציפיים, הקובעות כי סכומים מסוימים המגיעים לחייב בפשיטת רגל אינם נחשבים ל"נכסי פושט רגל", כמו  סעיף 311 לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 הקובע שזכותו של חייב לגמלה מהביטוח לאומי לא תועבר לנאמן, סעיף 16 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש"ל- 1970 וסעיף 19 לחוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, התשל"ב – 1972. הוראות חוק ספציפיות אלו גוברות על הוראות סעיף 42 לפקודה, לפין מוקנים לנאמן גם נכסים שהחייב רכש או קיבל לפני הפטרו.
 
  
ע"א 7114/09 יורם בן עמי ואח' נ. איתן רבין ואח', ניתן ביום 9.5.2012. 
 
תגיות: פשיטת רגל, נכסי פושט רגל, קופת גמל, בקשת נושה, תועלת לנושים