גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חידוש: גם קנסות חניה אינם מופטרים בצו הפטר

|16/07/2012|

בית המשפט העליון השווה את מעמדם של קנסות חניה המשתלמים לקופת רשות מקומית, לקנסות המשתלמים לאוצר המדינה אשר צו הפטר אינו חל עליהם בהתאם לסעיף 69(א)(1) לפקודת פשיטת רגל. עוד הבהיר בית המשפט כי יש לראות נושה שלא היה צד להליך פשיטת הרגל, לא נטל חלק בישיבת נושים ולא הביע את עמדתו, כמתנגד להסדר הנדון בישיבה.

שופטים: א. גרוניס, ס. ג'ובראן, א. חיות.
למערערת: עו"ד יצחק וייסמן.
המשיב מס' 1: בעצמו.
למשיב מס' 2: עו"ד טובה פריש.
 
 
ראשית, קבע בית המשפט העליון כדלהלן:
 
"...מן הטעם שהעירייה לא הייתה צד להליך פשיטת הרגל של המשיב וממילא לא הביעה הסכמה פוזיטיבית להסדר הנושים. ... ניתן לראות את העירייה כמי שלא הסכימה להסדר."
 
שנית, ועיקר - קבע בית המשפט, כי מעמדו של קנס בגין דוח חניה לרשות מקומית, כמעמד קנס המגיע למדינה כאמור בסעיף 69(א)(1) לפקודת פשיטת הרגל (להלן: "הסעיף"), ולפיכך צו הפטר אינו חל עליו.
 
בית המשפט הסיק כי לעניין תכליתו של הסעיף, דין קופתו של השלטון המקומי כדין קופת המדינה. בית המשפט השווה בין עובדי העירייה המוסמכים להטיל קנס, לאלה המוסמכים להטיל קנס מטעם רשויות המדינה בהתאם לסעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ד- 1982.
 
 
ע"א 5735/09 עיריית טבריה נ' אבנר סינואני וכונס הנכסים הרשמי , ניתן ביום 17.4.2012.
 
תגיות: פשיטת רגל, הפטר, הצעת הסדר, קנס, דוח חניה, עירייה