עת סיוע, בטאון האגף לסיוע משפט

גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

 

דבר המערכת
 
    דבר העורכים
קוראים נכבדים, אנו מתכבדים להביא בפניכם את הגיליון השני של "עת סיוע" - כתב העת המקוון היוצא לאור מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. "עת סיוע" נחשף בפני קהל קוראים רב ומגוון, הן מעולם המשפט והן מחוץ לו, ומשמש כלי עזר מקצועי עבור קוראיו השונים, ובהם קהילת עורכי הדין, שופטים, אנשי אקדמיה ואף גורמים מקצועיים נוספים כגון עובדים סוציאליים, עובדי רווחה ועוד. שמחנו להיווכח כי קיימים אזכורים של "עת סיוע" בפסקי דין, והמאמרים והסקירות נלמדים במסגרת קורסים שונים בפקולטות למשפטים.
  •  

    ביטוח לאומי, אוטיזם ומה שביניהם

    עו"ד נמרוד בלייכר​, ​סגן מנהל הסיוע המשפטי  - מחוז באר שבע והדרום

    עתירה בעלת חשיבות ציבורית רבה שהוגשה על ידי האגף לסיוע משפטי בשם הוריו של קטין שאובחן כלוקה באוטיזם בסיומו של תהליך אבחון שהתמשך ארבע שנים, מתבררת בימים אלו בבג"ץ 1 על פי תקנה 6(א)( 3) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחייה, עזרהללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח 1988- (להלן: "התקנות"), לא ניתן לשלם גמלת נכות לילד נכה מעבר לשנים עשר חודשיםרטרואקטיבית מיום הגשת התביעה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, בשל תהליך האבחון האורך דרך כלל מספר שנים. בעתירה טוענים העותרים כי יש לפרש את התקנה בדרך המחריגה מגדר תחולתהאת הלוקים באוטיזם, נכות שתהליכי האבחון לגביה מתמשכים שנים ארוכות מעבר לשנים עשר חודשים, שכן כל פרשנות אחרתאיננה סבירה ואף מפלה את הלוקים באוטיזם מאלו הסובלים מנכויות אחרות. חלקה של העתירה שטען לבטלות התקנה נמחק על ידי העותרים בהמלצת בית המשפט, משהוברר כי הכרעה בשאלת
    פרשנות הטענה מייתרת את שאלת בטלותה.​


המעוניינים לפרסם
מאמרים יפנו לכתובת:

etsiyua@justice.gov.il

כמו כן, נשמח לקבל מידע על פסקי
דין מעניינים, רעיונות והצעות